Thủ tục hành chính: Xuất cảnh - Bà Rịa Vũng Tàu

Thông tin thủ tục hành chính Xuất cảnh - Bà Rịa Vũng Tàu

Số hồ sơ: T-VTB-012573-TT
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực: Ngoại giao-lãnh sự
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Ngoại vụ
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng