Thủ tục hành chính: Xóa sổ đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng - Sóc Trăng

Thông tin thủ tục hành chính Xóa sổ đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng - Sóc Trăng

Số hồ sơ: T-STG-BS12
Cơ quan hành chính: Sóc Trăng
Lĩnh vực: Đăng ký phương tiện giao thông
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao Thông Vận tải tỉnh Sóc Trăng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao Thông Vận tải tỉnh Sóc Trăng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Xác nhận vào tờ khai
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng