Thủ tục hành chính: Xét tặng Huân chương Lao động hạng nhì (trường hợp cá nhân nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài) - Cần Thơ

Thông tin

Số hồ sơ: T-CTH-BS365
Cơ quan hành chính: Cần Thơ
Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch nước
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không xác định thời gian
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính, Bằng và Huân chương
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng