Thủ tục hành chính: Xác nhận nhân sự - Cao Bằng

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận nhân sự - Cao Bằng

Số hồ sơ: T-CBA-153025-TT
Cơ quan hành chính: Cao Bằng
Lĩnh vực: Cư trú – Xuất nhập cảnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trưởng (Phó) Công an xã, phường, thị trấn
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Công an cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay trong ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Xác nhận nhân sự - Cao Bằng

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Yêu cầu công dân cung cấp các loại giấy tờ cần thiết
Bước 2: Kiểm tra nội dung và tính pháp lý của giấy tờ liên quan
Bước 3: Ký xác nhận và đóng dấu
Bước 4: Hoàn trả hồ sơ

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Xác nhận nhân sự - Cao Bằng

Đơn xin xác nhận nhân sự
Các loại giấy tờ liên quan: chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu, quyết định công tác
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Xác nhận nhân sự - Cao Bằng

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Xác nhận nhân sự - Cao Bằng

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Xác nhận nhân sự - Cao Bằng

Thủ tục hành chính liên quan Xác nhận nhân sự - Cao Bằng

Menu