Thủ tục hành chính: Xác nhận hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ôtô tăng lưu lượng đào tạo lái xe ô tô trên phạm vi 20% - An Giang

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ôtô tăng lưu lượng đào tạo lái xe ô tô trên phạm vi 20% - An Giang

Số hồ sơ: T-AGI-071541-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Biên bản kiểm tra liên ngành. Văn bản đề nghị Cục Đường bộ VN cấp phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng