Thủ tục hành chính: Xác nhận đơn xin miễn giảm thuế kinh doanh - Tây Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận đơn xin miễn giảm thuế kinh doanh - Tây Ninh

Số hồ sơ: T-TNI-091954-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp, Miễn, giảm, gia hạn, hoàn thuế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Xác nhận đơn xin miễn giảm thuế kinh doanh - Tây Ninh

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại tổ tiếp nhận và hoàn trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân xã – phường – thị trấn
Bước 3: Tổ tiếp nhận và hoàn trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân phường kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cho cá nhân, hộ gia đình bổ sung.
+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì tổ tiếp nhận và hoàn trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân xã – phường – thị trấn nhận hồ sơ và ra phiếu hẹn ngày trả theo quy định.
Bước 4: Hoàn trả hồ sơ tại tổ tiếp nhận và hoàn trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân xã – phường – thị trấn

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Xác nhận đơn xin miễn giảm thuế kinh doanh - Tây Ninh

Đơn xin giảm hình phạt bổ sung
Biên lai nộp thuế tháng gần nhất
Chứng minh nhân dân
Giấy phép kinh doanh
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Xác nhận đơn xin miễn giảm thuế kinh doanh - Tây Ninh

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Xác nhận đơn xin miễn giảm thuế kinh doanh - Tây Ninh

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Xác nhận đơn xin miễn giảm thuế kinh doanh - Tây Ninh

Thủ tục hành chính liên quan Xác nhận đơn xin miễn giảm thuế kinh doanh - Tây Ninh

Thủ tục hành chính liên quan nội dung
1. Xác nhận đơn xin miễn giảm thuế - Đồng Nai

Menu