Thủ tục hành chính: Xác nhận bản cam kết thực hiện các quy định, điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận bản cam kết thực hiện các quy định, điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-087548-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: An ninh, trật tự xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Công an xã Tịnh Thới
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Công an xã Tịnh Thới
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Ngay trong buổi làm việc buổi sáng và buổi chiều.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng