Thủ tục hành chính: Tính thời gian để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động đi lao động có thời hạn ở nước ngoài theo Hiệp định của Chính phủ và của người đi làm đội trưởng, phiên dịch, cán bộ vùng do nước ngoài trả lương đã về nước trước ngày 01/01/2007 nhưng không đúng hạn, hiện đang nghỉ việc - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Thông tin

Số hồ sơ: B-BLD-001745-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực: Bảo hiểm xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổ chức Bảo hiểm xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổ chức bảo hiểm xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở doanh nghiệp, tổ chức bảo hiểm xã hội
Thời hạn giải quyết: 30 ngày đối với người hưởng lương hưu, 15 ngày đối với người hưởng Bảo hiểm xã hội một lần kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hưởng lương hưu, BHXH một lần, đối với người đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí; Ghi nhận trong Sổ BHXH đối với người chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng