Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 2854 : 1979

MÁY ÉP HAI KHUỶU THÂN HỞ TÁC DỤNG ĐƠN - ĐỘ CHÍNH XÁC

Simple action open twocrank presses - Norms of accuracy

Lời nói đầu

TCVN 2854 : 1979 do Viện máy công cụ và dụng cụ - Bộ cơ khí và luyện kim biên soạn, Cục Tiêu chuẩn trình duyệt, Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước (nay là Bộ khoa học và Công nghệ) ban hành;

Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

 

MÁY ÉP HAI KHUỶU THÂN HỞ TÁC DỤNG ĐƠN - ĐỘ CHÍNH XÁC

Simple action open twocrank presses - Norms of accuracy

1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho máy ép hai khuỷu thân hở tác dụng đơn dùng để dập nguội.

2. Mặt bàn máy là mặt chuẩn dùng để kiểm máy.

3. Nếu đặc trưng kết cấu của máy không cho phép đo được sai ...