Hệ thống pháp luật

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 11739:2017

PHỤ KIỆN DÙNG TRONG BÊ TÔNG - THANH CẨU

Accessories for used in concrete - Anchor

Lời nói đầu

TCVN 11739:2017 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 2, Chi tiết lắp xiết biên soạn trên cơ sở tham khảo ASTM E488/E488M-15, ASTM E606/F606M - 14a và dự thảo đề nghị của Công ty Cổ phần QHPLUS, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

PHỤ KIỆN DÙNG TRONG BÊ TÔNG - THANH CẨU

Accessories for used in concrete - Anchor

1  Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các thanh cẩu được cấy vào bê tông trước khi bê tông đóng rắn dùng để nâng hạ các cấu kiện bê tông đúc sẵn.

2  Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn có ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản đã nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi.

TCVN 197-1:2014 (ISO 6892-1:2009), Vật liệu kim loại- Thử kéo - Phần 1: phương pháp thử ở nhiệt độ phòng

TCVN 4392:1986, Mạ kim loại - Các phương pháp kiểm tra do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành.

TCVN 5026:1989, Lớp phủ kim loại và lớp phủ vô cơ khác - Lớp kẽm mạ điện có xử lý bổ sung trên nền gang hoặc thép.

TCVN 5048:1991, Hợp kim cứng - Phương pháp xác định độ bền uốn

TCVN 5574:2012, Kết cấu bê tông bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế.

ASTM E488/E488M-15, Standard test methods for strength of anchors in concrete elements (Các phương pháp thử tiêu chuẩn cho độ bền của các chi tiết neo trong cấu kiện bê tông);

ASTM E606/F606M - 14a, Standard test methods for determining the mechanical properties of externally and internally threaded fastenners, washers, direct tension indicators and revets (Các phương pháp thử tiêu chuẩn dùng để xác định cơ tính của các chi tiết kẹp chặt có ren trong và ren ngoài, vòng đệm, dụng cụ chỉ thị lực và đinh tán).

3  Thuật ngữ và định nghĩa

Tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau:

3.1

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11739:2017 về Phụ kiện dùng trong bê tông - Thanh cẩu

  • Số hiệu: TCVN11739:2017
  • Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
  • Ngày ban hành: 01/01/2017
  • Nơi ban hành: ***
  • Người ký: ***
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 23/07/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản