Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

TIÊU CHUẨN NGÀNH

64TCN 16:1979

CRÔM OXÍT KỸ THUẬT

Tiêu chuẩn này áp dụng cho crôm oxit sản xuất từ kali dicrômát và lưu huỳnh, còn được gọi là crôm oxit khan, ve crôm oxit, crôm (III) oxit.

Crôm oxit ở dạng bột màu xanh, không tan trong nước.

Công thức hoá học Cr2O3 (Crôm ở dạng hoá trị 3).

Khối lượng phân tử 151,98.

1. YÊU CẦU KỸ THUẬT

Các chỉ tiêu của crôm oxit phải phù hợp các mức yêu cầu trong bảng.

TÊN CHỈ TIÊU

Mức chỉ tiêu

Loại I

Loại II

1. Hàm lượng crôm oxit, tính bằng %, không được nhỏ hơn

96

96

1 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3286:1979 về nitơ kỹ thuật