Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-BS62
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Dược, mỹ phẩm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý dược - Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 03 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp pháp.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng