Thủ tục hành chính: Thủ tục thỏa thuận kỹ thuật việc xây dựng, cải tạo công trình giao thông liên quan đến đê cấp III - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục thỏa thuận kỹ thuật việc xây dựng, cải tạo công trình giao thông liên quan đến đê cấp III - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-085863-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Nông nghiệp – Nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy lợi
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng