Thủ tục hành chính: Thủ tục tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp - Hậu Giang

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp - Hậu Giang

Số hồ sơ: T-HAG-128085-TT
Cơ quan hành chính: Hậu Giang
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Lao động – Việc làm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh Xã hội tỉnh Hậu Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh Xã hội tỉnh Hậu Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Tuỳ tình hình thực tế ( Theo quy định địa phương)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Thủ tục tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp - Hậu Giang

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối với phòng Lao động – Thương binh và Xã hội:
Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng Việc làm - Lao động - Tiền lương nơi tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Bước 3: Đối với cơ quan nhà nước:
Sau khi nhận đủ hồ sơ của phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho đơn vị.
- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn đơn vị đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.
- Trường hợp hồ sơ đúng theo quy định thì trình Giám đố Sở xem xét, quyết định:
Sau khi Giám đốc Sở ra quyết định tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp, Quyết định sẽ lập thành 05 gửi cho các đơn vị sau:
- 01 bản gửi Bảo hiểm xã hội tỉnh để thực hiện tạm dừng chi trả trợ cấp thất nghiệp;
- 01 bản gửi Trung tâm giới thiệu việc làm;
- 01 bản gửi Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện;
- 01 bản gửi người lao động để thực hiện;
- 01 bản lưu tại Sở.
Bước 4: Trao trả kết quả theo giấy hẹn, trong giờ hành chính

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Thủ tục tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp - Hậu Giang

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện mang đầy đủ hồ sơ theo quy định, đảm bảo các thủ tục sau:
Văn bản báo cáo cụ thể các trường hợp tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Thủ tục tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp - Hậu Giang

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Thủ tục tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp - Hậu Giang

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Thủ tục tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp - Hậu Giang

Thủ tục hành chính liên quan Thủ tục tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp - Hậu Giang

Menu