Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Thủ tục Công bố tuyến vận tải khách cố định chính thức sau thời gian khai thác thử đối với các tuyến nội tỉnh và liên tỉnh liền kề - Quảng Trị

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục Công bố tuyến vận tải khách cố định chính thức sau thời gian khai thác thử đối với các tuyến nội tỉnh và liên tỉnh liền kề - Quảng Trị

Số hồ sơ: T-QTR-118187-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng