Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân - Kon Tum

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân - Kon Tum

Số hồ sơ: T-KTU-137338-TT
Cơ quan hành chính: Kon Tum
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố (đối với trường hợp phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất); Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện, thành phố (đối với trường hợp chỉ cần chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục thuế huyện, thành phố
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được chỉnh lý
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng