Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Thủ tục cấp thẻ Bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng - Hưng Yên

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục cấp thẻ Bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng - Hưng Yên

Số hồ sơ: T-HYE-058229-TT
Cơ quan hành chính: Hưng Yên
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách, Bảo hiểm y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Thẻ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng