Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất sử dụng cho kinh tế trang trại - Tây Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất sử dụng cho kinh tế trang trại - Tây Ninh

Số hồ sơ: T-TNI-091237-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 55 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng