Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do thay đổi người đại diện pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần - Tây Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do thay đổi người đại diện pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần - Tây Ninh

Số hồ sơ: T-TNI-126945-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng