Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THƯƠNG MẠI-TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 27/2001/TTLT/BTM-TCHQ

Hà Nội , ngày 06 tháng 12 năm 2001

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI - TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 27/2001/TTLT-BTM-TCHQ NGÀY 06 THÁNG 12 NĂM 2001 HƯỚNG DẪN VIỆC NHẬP KHẨU Ô TÔ CỦA MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG THEO ĐƯỜNG PHI MẬU DỊCH

Căn cứ Văn bản số 408/CP-KTTH ngày 15/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc nhập khẩu ô tô của một số đối tượng theo đường phi mậu dịch;
Sau khi đã trao đổi thống nhất ý kiến với Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện việc nhập khẩu ô tô của một số đối tượng theo đường phi mậu dịch như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC NHẬP KHẨU:

1. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép hồi hương;

2. Công dân Việt Nam được cơ quan Nhà nước (bao gồm: Quốc hội, Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao, các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố) cử đi công tác, làm việc, làm chuyên gia ở nước ngoài với thời hạn 3 năm trở lên (không bao gồm nghiên cứu sinh, thực tập sinh, lưu học sinh và người lao động).

II. QUY ĐỊNH VỀ VIỆC NHẬP KHẨU Ô TÔ:

1. Các đối tượng nêu tại mục I Thông tư này, khi kết thúc nhiệm kỳ công tác ở nước ngoài về nước hoặc hồi hương được nhập khẩu 01 chiếc ô tô là tài sản cá nhân đang sử dụng ở nước ngoài.

2. Khi làm thủ tục nhập khẩu ô tô, các đối tượng nêu tại Mục I Thông tư này nộp cho cơ quan hải quan bộ hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị nhập khẩu, có xác nhận địa chỉ cư trú của chính quyền địa phương (đối với đối tượng nêu tại Điểm 1 Mục I) và xác nhận hết nhiệm kỳ công tác của cơ quan chủ quản (đối với đối tượng nêu tại Điểm 2 Mục I).

- Quyết định của cơ quan nhà nước cử đi công tác, làm việc, làm chuyên gia ở nước ngoài hoăc quyết định của Bộ Công an nước CHXHCN Việt Nam cho phép người Việt Nam định cư ở nước ngoài trở về định cư ở Việt Nam (bản sao có công chứng).

- Hộ chiếu (bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu).

- Giấy đăng ký ô tô do cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại cấp, thời gian ít nhất là 6 tháng trước thời điểm về nước (bản sao có công chứng kèm theo bản dịch tiếng Việt có công chứng).

- Bằng lái ô tô (bản sao có công chứng kèm theo bản dịch tiếng việt có công chứng).

- Vận tải đơn (3 bản copy - hoặc 1 bản copy, 2 bản sao của bản chính).

3. Ô tô nhập khẩu phải có tay lái bên trái (tay lái thuận), được sản xuất trong thời hạn tối đa là 5 năm tính đến thời điểm nhập khẩu và là xe có động cơ sử dụng được xăng không pha chì.

4. Các đối tượng nêu tại Mục I Thông tư này phải thực hiện việc gửi hàng về nước trước khi làm thủ tục xuất cảnh, gửi từ chính nước mà chủ hàng cư trú hoặc công tác, làm việc và thực hiện các nghĩa vụ về thuế theo quy định của pháp luật hiện hành khi nhập khẩu ô tô.

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Ô tô nhập khẩu không phù hợp với các quy định tại Mục II Thông tư này sẽ bị xử lý vi phạm bằng hình thức phạt tiền và tịch thu.

2. Văn bản này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Mai Văn Dâu

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Túc

(Đã ký)