Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 52-BYT

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 1957 

 

THÔNG TƯ

VỀ THỂ THỨC THU NHẬN BỆNH NHÂN VÀO VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÔNG Y

Viện nghiên cứu Đông y không phải là một bệnh viện để thu nhận bệnh nhân muốn chữa bằng Đông y. Viện chỉ làm nhiệm vụ nghiên cứu các phương pháp chẩn đoán, điều trị, sản xuất và bào chế dược liệu để khoa học hóa các phương pháp đó rồi sẽ đưa ra áp dụng trong các bệnh viện khác, trong ngành y tế và trong nhân dân. Hiện nay Viện chỉ có 50 giường bệnh để làm cơ sở thực hành nhiên cứu bằng đông y cho một số loại bệnh theo chương trình nghiên cứu của Viện nên không thể giải quyết tất cả các bệnh theo nhu cầu và nguyện vọng của bệnh nhân được.Vì các lẽ đó Bộ ra Thông tư này để quy định cụ thể các trường hợp thu nhận bệnh nhân để Viện và các nơi thi hành.

Viện Nghiên cứu Đông y chỉ nhận một số bệnh trong hai trường hợp sau đây:

I - BỆNH NHÂN NỘI TRÚ.

Viện chỉ nhận vào một số cán bộ, công nhân viên đã được chữa nhiều bằng tây y chưa có kết quả rõ rệt mà các y bác sĩ điều trị muốn giới thiệu đến để chữa bằng đông y.

Bệnh nhân được giới thiệu đến cần có đủ:

a) Giấy giới thiệu của y, bác sĩ điều trị và Ban Giám đốc bệnh viện mà bệnh nhân đang điều trị đề nghị tiếp tục chữa bằng đông y.

b) Y án bệnh với các tài liệu chuyên môn cần thiết để nhận định bệnh.

c) Giấy giới thiệu của cơ quan sở quan đảm bảo thanh toán viện phí.

d) Thương lượng trước với Viện và sau khi đã có sự đồng ý của Viện mới được đưa bệnh nhân đến.

II - BỆNH NHÂN NGOẠI TRÚ.

Viện sẽ tiếp tục nhận khám và chữa theo lối ngoại trừ một số bệnh trĩ (Hémoroide) bằng đông y và một số bệnh khác bằng châm cứu.

Số bệnh nhân này cũng sẽ do các y, bác sĩ các bệnh viện ở Hà Nội và Khu Y tế trung ương giới thiệu và cũng phải có sự thương lượng trứoc.

Ngoài các trường hợp trên đây, Viện chưa có thể nhận khám bệnh để cho toa hoặc phát thuốc. Viện cũng không tiếp những bệnh cấp cứu, bệnh truyền nhiễm lưu hành, bệnh lao, bênh phong hủi.

III - VẤN ĐỀ THANH TOÁN VIỆN PHÍ.

Bệnh nhân phải trả trước 15 ngày tiền ăn rồi sau đó cơ quan của bệnh nhân có trách nhiệm thanh toán viện phí từng tháng cho bộ phận quản lý của Viện (tiền ăn, tiền bồi dưỡng và tiền thuốc).

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
B.S. Hoàng Tích Trí