Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3326-BYT-DC

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 1958 

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC LƯU HÀNH THUỐC

Kính gửi:

- Các Ủy ban hành chính
- Sở, Ty Công thương khu, tỉnh
- Sở, Ty Y tế khu, tỉnh

 

Rút kinh nghiệm trong việc thi hành bảng danh sách thuốc được lưu hành và cấm lưu hành đợt I, Bộ thấy có nơi làm còn nhầm lẫn. Thí dụ: trong danh sách thuốc được lưu hành đợt I của Bộ công bố chỉ cho lưu hành Filatov placenta của hiệu thuốc “Thành tín” ở Hà đông cho lưu hành cả loại Filatov gan, thận, tim, óc, tinh hoàn.

Vậy đề nghị các Ty nên hết sức chú ý. Danh sách thuốc của Bộ công bố đều ghi rõ ràng từng tên thuốc chứ không ghi chung chung, thí dụ; loại Filatov, Vitamine B, C, Calcium, v.v… (có Filatov thận, gan, tim, lách, lại có loại 2cc, 5cc, có thứ 20 ctgr, 250 ctgr. Hay Vitamine B, C cũng có thứ 2cc, 1cc, 0,50, 0,100, 0,025, v.v...) hoặc là thuốc thuộc các loại ấy, nhưng tên khác thì Bộ cũng ghi tên khác như: Bévicalcium (Calcium Vit B hoặc Cévicalcion, Bévitin, Bévitan, Cévitan, Bévityl, Vitascorbol, v.v...)

Vậy khi tiến hành hủy hoặc cho lưu hành thuốc, nhất thiết các Ty cần đối chiếu đúng tên thuốc, xem rõ quy cách đã ghi, có làm như vậy mới tránh nhầm lẫn được.

Có trường hợp nào chưa rõ ràng, đề nghị Ty báo cho Bộ biết ngay. Riêng về Hà đông, Bộ đề nghị Ty Y tế điều chỉnh lại cho đúng việc hủy và cho lưu hành thuốc theo danh sách thuốc đã công bố.

 

 

T.L BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
GIÁM ĐỐC VỤ DƯỢC CHÍNH
DS. Hoàng Xuân Hà