Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 313-TTg

Hà Nội, ngày 02 tháng 9 năm 1957

 

THÔNG TƯ

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 313-TTG, NGÀY 19-7-1957 VỀ VIỆC ÂN XÁ, ÂN GIẢM, NHÂN DỊP NGÀY QUỐC KHÁNH 2-9-1957

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Kính gửi : Uỷ ban hành chính khu, thành phố và Tỉnh

Nhân dịp Quốc khánh ngày 2-9-1957, theo thường lệ Chính phủ sẽ ân xá, ân giảm cho những phạm nhân xét ra đã được cải tạo. Trong dịp này cũng chỉ xét ân xá, ân giảm cho những phạm nhân can tội hình sự thường và những phạm nhân can tội về chính trị do các toà án nhân dân thường xét xử.

Về điều kiện để được ân xá, ân giảm, thủ tục xét ân xá, ân giảm vẫn căn cứ Thông tư số 771/TTg ngày 15/5/1956 đã quy định mà thi hành.

Để việc ân xá, ân giảm năm nay được kịp thời có tác dụng tốt, Uỷ ban hành chính các khu, các thành phố, các tỉnh cố gắng xét để tuyên bố kịp vào trước ngày 2 tháng 9 năm 1957.

 

Phan Kế Toại

(Đã ký)