Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NÔNG LÂM
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 21-NL-LN-TT

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 1956 

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH TẠM THỜI CHẾ ĐỘ SỬ DỤNG GỖ

Kính gửi:
Đồng kính gửi:

- Các Ủy ban Hành chính khu và tỉnh
- Các Khu, Ty Nông lâm và Ty Lâm nghiệp

 

Diện tích rừng rú nước ta tuy rộng nhưng lâm sản của chúng ta khai thác được cũng chỉ có hạn, nhất là gỗ. Nguyên nhân khan hiếm là do việc khai thác có tính chất vơ vét trước đây của thực dân. Thêm vào đó trong thời gian kháng chiến sự hướng dẫn về khai thác cũng chưa được chặt chẽ và chu đáo.

Từ sau ngày hòa bình, công cuộc khôi phục kinh tế hàn gắn vết thương chiến tranh và việc kiến thiết của Chính phủ đề ra ngày càng nhiều đòi hỏi số lượng gỗ khá quan trọng, do đó gỗ cũng ngày một ít.

Trong việc sử dụng gỗ của các cơ quan Chính phủ cũng như của nhân dân hiện nay có tình trạng không hợp lý, có trường hợp không làm bằng gỗ cũng dùng gỗ, thí dụ như làm nhà vài ba năm có thể lấy cột tre bương, nhưng cũng chặt gỗ nhỏ để làm; có thứ chỉ đáng dùng gỗ xấu lại dùng gỗ tốt, như hòm đựng hàng chỉ nên dùng bằng gỗ hồng sắc loại 3 hay gỗ tạp, lại dùng gỗ hồng sắc tốt; ván đổ bê tông có thể dùng gỗ tạp lại dùng gỗ hồng sắc v .v…

Việc sử dụng không hợp lý đó làm lãng phí nguyên liệu quốc gia, nhất là những loại gỗ tốt chỉ đáng dùng cho một số công việc nào cần thiết thì ngày càng hiếm.

Để bổ khuyết tình trạng trên, trong khi chờ đợi Chính phủ quy định chính thức một chế độ phân phối và sử dụng gỗ hợp lý, Bộ tạm quy định chế độ sử dụng gỗ (bảng quy định tạm thời đính kèm) để các Ủy ban và Khu, Ty, Nông lâm thi hành.

Bản quy định tạm thời của Bộ nhằm hướng dẫn các cơ quan cũng như nhân dân trong việc sử dụng gỗ để việc sử dụng được hợp lý. Có như vậy mới đủ gỗ cung cấp cho những công việc cần thiết.

Các cơ quan, đơn vị bộ đội, trường học, xí nghiệp của Chính phủ và các đoàn thể cần gương mẫu trong việc thi hành chế độ này.

Để đảm bảo được việc thi hành chế độ, Bộ yêu cầu các Ủy ban và Khu, Ty Nông lâm có kế hoạch phổ biến giải thích sâu rộng trong nhân dân và các cơ quan, nhằm giáo dục, nâng cao nhận thức của mỗi người mỗi cơ quan, vì lợi ích chung mà tôn trọng chế độ sử dụng gỗ này.

Các Ủy ban Hành chính và các Khu, Ty Nông lâm hay Ty Lâm nghiệp có nhiệm vụ kiểm tra phát hiện những trường hợp sử dụng không đúng với chế độ quy định tạm thời này và báo cáo về Bộ.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG LÂM
THỨ TRƯỞNG

Lê Duy Trinh

 

 

 

BẢNG QUY ĐỊNH TẠM THỜI

CHẾ ĐỘ SỬ DỤNG GỖ

1. Những loại gỗ có tên dưới đây, chỉ được dùng vào những việc nhất định quy định như say:

a) Lim xanh, táu, sến, đinh trai, kiền kiền, nghiến, trường mật, chỉ được dùng vào các bộ phận phải chịu sức nặng lớn khó thay đổi như bệ máy, xà nhà, bàn đặt mày, loại phải phơi ra mưa nắng như cử cổng, cột cầu, dầm cầu, phà lớn, khung thuyền đi bể, tàu thủy, tà vẹt ghi.

Ngoài các công dụng trên:

- Nghiến có thể làm công cụ, trụ mật

- Táu nhỏ có thể làm cột điện tín, nhưng chỉ làm cột cần chiều cao và chịu nhiều sức nặng.

b) Sang lẻ, chò chỉ, cà ổi, huỳnh chỉ được dùng để đóng tàu, thuyền đi bể.

2. Trong một số công việc có tên dưới đây chỉ được dùng những loại gỗ nhất định.

a) Ván đổ bê tông (cốp-phơ-ra) chỉ được dùng gỗ tạp.

b) Hòm đựng hàng chỉ được dùng tạp và hồng sắc loại 3 (theo bản phân loại gỗ của Bộ Nông lâm) Riêng hòm đựng các máy móc nặng nề có thể dùng hồng sắc tốt.

c) Nhà tạm thời dưới 2 năm không được dùng gỗ nhỏ làm cột, chỉ dùng tre, hương. Trong những trường hợp đặc biệt phải có đề nghị Bộ Nông lâm xét và cấp giấy phép.

3. Ngoài những điểm đã quy định trên, có thể sử dụng gỗ tùy theo điều kiện và hoàn cảnh từng nơi. Bộ Nông lâm sẽ có bản hướng dẫn việc sử dụng nhằm tiết kiệm gỗ đồng thời bảo đảm sức bền của các bộ phận hoặc vật phẩm làm bằng gỗ.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG LÂM
THỨ TRƯỞNG

Lê Duy Trinh