Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NỘI VỤ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 16-TT/PC

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 1957 

 

THÔNG TƯ

BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 01-LB/CB NGÀY 13-05-1954 VỀ PHỤ CẤP MẤT SỮA CHO NỮ CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN KHI SINH ĐẺ

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Kính gửi:

- Các Bộ,
- Các cơ quan, đoàn thể trung ương,
- Các Ủy ban Hành chính khu, thành, tỉnh

 

Thông tư số 01-LB/CB ngày 13-05-1954 liên bộ Nội vụ – Tài chính – Lao động về chế độ phụ cấp cho nữ cán bộ, nhân viên, công nhân khi sinh đẻ về khoản phụ cấp con có quy định: “nữ cán bộ, nhân viên, công nhân khi sinh đẻ mất hẳn sữa, sau đó không có sữa, hoặc bị bệnh truyền nhiễm được Bác sĩ công nhận không thể cho con bú thì phụ cấp con sẽ được hưởng 35 cân gạo một tháng cho đứa trẻ ấy, trong thời gian 12 tháng (kể từ ngày mới đẻ). Sau 12 tháng thì phụ cấp con sẽ theo chế độ chung hiện hành.

Thông tư không quy định rõ ràng đối với những chị em không được hưởng chế độ phụ cấp con nên các cơ quan cũng gặp khó khăn trong khi thi hành và thực tế thì những chị em không được phụ cấp con sinh đẻ bị mất sữa sẽ gặp nhiều khó khăn hơn.

Để giúp đỡ chị em có điều kiện đảm bảo nuôi con và để việc thi hành chế độ cho thống nhất, sau khi trao đổi thỏa thuận với Bộ Tài chính và Bộ Lao động, nay Bộ tôi bổ sung thêm như sau:

- Chế độ phụ cấp mất sữa 35 cân theo quy định của Thông tư số 01-LB/CB sẽ áp dụng cho cả những nữ cán bộ, công nhân, nhân viên trong biên chế thuộc loại có phụ cấp con và không có phụ cấp con. Với những chị em có phụ cấp con thì sau 12 tháng sẽ tiếp tục hưởng phụ cấp con theo chế độ chung hiện hành. Với những chị em thuộc loại không có phụ cấp con thì sau 12 tháng sẽ không được phụ cấp sữa, và đó chỉ là khoản phụ cấp mất sữa, không coi như phụ cấp con.

Trường hợp một thời gian sau khi sinh đẻ mới mất sữa (thí dụ: sau 03 tháng hay 06 tháng v.v…) thì cũng được hưởng trợ cấp mất sữa trong những tháng bị mất sữa, cho đến khi đứa trẻ đến hết 12 tháng.

Quy định này bắt đầu thi hành từ ngày ra Thông tư bổ sung, không đặt vấn đề truy lĩnh cho những người trước đây chưa được phụ cấp.

 

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG

Phạm Văn Bạch