Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: KHONGSO

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 1957 

 

THÔNG CÁO

VỀ VIỆC THI HÀNH NHỮNG ĐIỂM SỬA ĐỔI BIỂU THUẾ HÀNG HÓA

 

Nghị định Thủ tướng phủ số 296-TTg ngày 9 tháng 7 năm 1957 đã :

- Miễn thuế hàng hóa cho hồi và sa nhân.

- Ghi thêm vào biểu thuế hàng hóa một số hàng;

- Sửa đổi thuế suất thuế hàng hóa đối với một số loại hàng.

Đối với các thứ hàng thuộc loại miễn giảm, trước đây, được sự phê chuẩn của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã ra nghị định tạm thời miễn giảm và Sở thuế trung ương đã có thông cáo quy định chi tiết thi hành.

Thông cáo này quy định chi tiết thi hành đối với những loại hàng mới ghi thêm vào biểu thuế và những loại hàng trước đã nộp thuế rồi nhưng nay phải chịu thuế suất cao hơn như sau :

1. -  Để cho việc đóng góp được công bằng hợp lý và để tránh sự chênh lệch giá cả, những loại hàng mới ghi thêm vào biểu thuế hàng hóa và những loại hàng thuế suất tăng phải nộp thêm thuế theo quy định dưới đây :

a) Các công thương gia có những số hàng thuộc loại sau đây, nếu còn lại ở trong các kho, các cửa hiệu tới mức quy định, đều phải kê khai, nộp thuế ngay với cơ quan địa phương :

TÊN HÀNG

MỨC

- Bài lá các loại

- Dầu thầu dầu

- Dầu lạc

- Đồ dệt bằng máy chạy kim các loại (ngoài may – ô và áo nịt ngoại hóa trước đây vẫn là hàng chịu thuế hàng hóa )

30 cỗ gồm các loại

18 kilô

18 kilô

100.000 đồng gồm các loại

b) Các công thương gia có những số hàng thuộc loại sau đây, nếu còn lại ở trong các kho, các cửa hiệu tới mức quy định, đều phải kê khai và xuất trình những chứng từ nộp thuế với cơ quan thuế địa phương để tính lại và nộp thêm thuế ngay :

TÊN HÀNG

MỨC

- Thuốc lá nguyên lá

- Chè khô các loại

- Chè hương đóng gói, bao, chai …

- Cà-phê hạt để sống hay đã rang rồi

- Hương

- Nến

- Pháo

- Xe đạp

- Phụ tùng xe đạp(không kể săm lốp)

- Mô tô các loại

- Phụ tùng xe mô-tô(không kể săm lốp)

5 kilô

20 kilô

100 gói,chai, bao gồm các loại

10 kilô

200.000 đồng gồm các loại

100 bao gồm các loại

100 bánh gồm các loại

1 cái

300.000 đồng gồm các loại

1 cái

300.000 đồng gồm các loại

 

c) Các công thương gia có những số hàng thuộc các loại kê ở điểm a) và b) phải kê khai theo đúng mẫu đã quy định trong thời hạn một (1) ngày kể từ ngày ra thông báo này và phải nộp thuế ngay trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ra thông báo nộp thuế.

2. – Kể từ ngày ra thông báo này tất cả các thứ hàng thuộc loại mới ghi thêm vào biểu thuế hàng hóa và những loại hàng mà thuế suất thay đổi theo NGHỊ ĐỊNH THỦ TƯỚNG PHỦ số 296-TTg ngày 9 tháng 7 năm 1957 hoặc sản xuất ở trong nước hoặc nhập khẩu đều phải chịu thuế hàng hóa theo thuế suất và Thể lệ đã quy định.

Mong toàn thể đồng bào công thương thi hành đúng những điều kể trên, hết sức giúp đỡ cơ quan Thuế đảm bảo thực hiện đúng chính sách thuế hàng hóa của Chính phủ.