Hệ thống pháp luật

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 448/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG TẠI HỘI NGHỊ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NÚT GIAO THÔNG LOONG TOÒNG, TỈNH QUẢNG NINH

Ngày 23 tháng 9 năm 2008, tại Văn phòng Bộ Giao thông vận tải Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã chủ trì hội nghị thẩm định dự án đầu tư xây dựng nút giao thông Loong Toòng, tỉnh Quảng Ninh. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo và chuyên viên các cơ quan tham mưu của Bộ: Vụ Kế hoạch đầu tư; Vụ Khoa học công nghệ; Cục Quản lý xây dựng và CLCTGT; Cục Đường bộ VN; Sở GTVT Quảng Ninh và Tư vấn thiết kế (Viện KHCN GTVT). Sau khi nghe Cục Đường bộ Việt Nam và Tư vấn thiết kế báo cáo về các phương án thiết kế và ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường kết luận như sau:

1. Về phương án thiết kế:

+ Phương án 1: Xây dựng cầu vượt trên đường tỉnh lộ vượt qua QL18, đối với phương án này thực hiện theo quy trình vi phạm, đường cấp thấp phải giao vượt đường cấp cao. Tuy nhiên, tại vị trí cụ thể của nút giao Loong Toòng, phương án này có khối lượng GPMB lớn; đồng thời do tuyến đi qua khu vực đô thị phải bố trí hệ thống tín hiệu trên nút giao QL18, dẫn tới tốc độ dòng xe trên đường chính tuyến không được cải thiện.

+ Phương án 2: Đây là phương án được tư vấn đề xuất là phương án chọn, hướng cầu vượt nằm theo hướng QL18, phía dưới có đảo dẫn hướng trung tâm.

2. Một số vấn đề liên quan khác:

- Cục ĐBVN chỉ đạo TVTK nghiên cứu thêm phương án đi lệnh tim tuyến nhằm hạn chế tối đa số hộ dân phải GPMB, so sánh với phương án tuyến hiện nay làm cơ sở lựa chọn phương án tối ưu (khối lượng đền bù GPMB nhỏ nhất).

- Do vị trí cầu nằm trong khu vực thành phố Quảng Ninh, ngoài việc đảm bảo khả năng chịu lực cần lựa chọn kết cấu nhịp, kết cấu mố cầu, trụ, tường chắn sau mố đảm bảo mỹ quan. Vì vậy, cần nghiên cứu theo hướng:

+ Kết cấu nhịp: Sử dụng kết cấu dầm bản rỗng.

+ Kết cấu trụ: Không sử dụng trụ có kết cấu trụ như hồ sơ đề xuất, cần nghiên cứu kết cấu đảm bảo thanh mảnh và đảm bảo mỹ quan.

- Quy mô mặt cắt ngang:

+ Chiều rộng cầu vượt B = 16,5m; không bố trí giải phân cách giữa (sử dụng giải phân cách bằng vạch sơn).

+ Chiều rộng mặt đường phía cầu dưới: Mỗi bên rộng 5,5m đảm bảo 1 làn xe ôtô, các phương tiện thô sơ và người đi bộ.

+ Chiều rộng hè đường: Tối thiểu mỗi bên đảm bảo B = 1,5m.

- UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Cục ĐBVN có giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến trong quá trình thi công.

- Cục ĐBVN chỉ đạo tư vấn hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo Bộ xem xét và quyết định.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT xin thông báo tới các cơ quan liên quan biết để cùng phối hợp thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- T.T Nguyễn Hồng Trường (để báo cáo);
- Các đơn vị liên quan
- Lưu: VT, KHĐT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Thông báo số 448/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại hội nghị thẩm định dự án đầu tư xây dựng nút giao thông Loong Toòng, tỉnh Quảng Ninh do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  • Số hiệu: 448/TB-BGTVT
  • Loại văn bản: Thông báo
  • Ngày ban hành: 07/10/2008
  • Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải
  • Người ký: Nguyễn Văn Công
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 07/10/2008
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản