Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3717/TM-XNK
V/v Hạn ngạch XK hàng dệt may sang Hoa Kỳ năm 2003

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2003

 

THÔNG BÁO

Căn cứ hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ quy định tại Hiệp định hàng dệt may giữa hai nước;
Căn cứ tình hình thực hiện hạn ngạch và số lượng hàng đã nhập khẩu vào Hoa Kỳ tính đến ngày 16 tháng 9 năm 2003; Bộ Thương mại thông báo:

- Ngừng cấp Visa đối với mặt hàng áo khoác nam, nữ chất liệu bông (Cat. 334/335) cho các lô hàng ký vận đơn sau ngày 22 tháng 9 năm 2003.

Bộ Thương mại thông báo các Phòng quản lý XNK khu vực, các thương nhân biết và thực hiện.

 

 

KT/BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu