Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 86/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 30 tháng 4 năm 2021

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ TRƯƠNG HÒA BÌNH TẠI CUỘC KIỂM TRA CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Sáng ngày 28 tháng 4 năm 2021, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã dẫn đầu Đoàn công tác của Chính phủ kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng dự có Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Cao Huy. Về phía Thành phố Hồ Chí Minh có: Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Thành Phong, các đồng chí Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Thành phố. Đoàn công tác của Chính phủ đã kiểm tra thực tế việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại Bệnh viện huyện Bình Chánh và cơ sở cách ly tập trung thuộc Bệnh viện huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Kết thúc kiểm tra, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị lớn, tập trung đông dân cư, trung tâm lớn về các hoạt động kinh tế, giao lưu trong nước và quốc tế, là địa bàn trọng yếu về phòng, chống dịch Covid-19. Việc bảo đảm an toàn phòng chống dịch của Thành phố có ý nghĩa to lớn, góp phần ổn định xã hội, phát triển kinh tế, thực hiện mục tiêu kép không chỉ đối với Thành phố mà còn đối với cả nước.

Đánh giá cao Đảng bộ và chính quyền nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19. Thành phố đã có nhiều giải pháp chủ động, linh hoạt, cách làm sáng tạo và phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các lực lượng chủ chốt như quân đội, công an, y tế và các tổ chức đoàn thể để dập dịch nhanh, hiệu quả, góp phần ổn định kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu kép, có đóng góp quan trọng vào kinh tế - xã hội của đất nước.

2. Qua kiểm tra trên thực tế và làm việc với Lãnh đạo Thành phố, cho thấy Thành phố đã triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

3. Trong bối cảnh dịch bệnh trên thế giới tiếp tục có diễn biến phức tạp với số người mắc, số người tử vong tiếp tục gia tăng, đặc biệt dịch đang bùng phát tại các nước láng giềng có chung đường biên giới với Việt Nam, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào nước ta là rất cao, nhất là từ người nhập cảnh.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh phải tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch trên địa bàn; tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn nữa quan điểm “chống dịch như chống giặc”, tập trung cao độ thực hiện có hiện quả các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nht là các chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư tại Điện ngày 27 tháng 4 năm 2021, các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Công điện: số 540/CĐ-TTg, số 541/CĐ-TTg ngày 23 tháng 4 năm 2021 và Thông báo số 81/TB-VPCP ngày 26 tháng 4 năm 2021; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là trong các ngày nghỉ lễ 30/4, 01/5 cũng như chuẩn bị bầu cử Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đặc biệt, cần quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ là lãnh đạo Thành phố chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn; kiên quyết không đdịch xâm nhập và lây lan trên diện rộng, phải gi vng thành quả phòng, chống dịch thời gian qua, bảo đảm ổn định xã hội, thực hiện mục tiêu kép.

4. Ủy ban nhân dân Thành phố tập trung chỉ đạo rà soát, cập nhật các quy trình, quy định, biện pháp phòng, chống dịch bảo đảm phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới, bảo đảm rõ người, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong phòng, chống dịch; chú trọng vai trò chủ động của cấp ủy, chính quyền các địa phương.

5. Thành phố cần tập trung quyết liệt, đồng bộ, bảo đảm hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Một là, quản lý chặt chẽ người nhập cảnh, đấu tranh ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép; kiên quyết xử lý về hình sự nhng đối tượng nhập cảnh trái phép ctình trốn tránh, không chấp hành quy định về cách ly, giám sát y tế theo đúng quy định của pháp luật.

Thành phố tiếp tục phát huy vai trò các Tổ phòng dịch cộng đồng, đẩy mạnh thực hiện việc đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp nhập cảnh trái phép.

Hai là, tăng cường kiểm tra việc thực hiện 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang (đối với cá nhân); việc thực hiện các biện pháp phòng, chng dịch của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn (đối với tổ chức), nhất là tại các bệnh viện, trường học, các khu công nghiệp, nhà máy, siêu thị, bến xe, cửa khẩu, khu du lịch, cơ sở tôn giáo... xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. Cơ snào không bảo đảm an toàn, kiên quyết đình chỉ hoạt động, xử lý theo pháp luật.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền để nhân dân, toàn xã hội đề cao cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh xâm nhập; khuyến khích tiêm vắc xin phòng dịch, tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, nhất là thực hiện 5K (đặc biệt là đeo khẩu trang), chủ động phát hiện, thông báo với chính quyền về các trường hợp nhập cảnh trái phép, trường hợp nghi mắc bệnh trong cộng đồng.

Bốn là, rà soát các phương án, kịch bản và chuẩn bị sn sàng mọi mặt, thường xuyên tổ chức đào tạo, tập huấn, diễn tập đchủ động chuẩn bị cho các tình huống xấu xảy ra và thực hiện nghiêm túc phương châm bốn tại chtrong công tác phòng, chống dịch bệnh; sẵn sàng tăng cường, chi viện, hỗ trợ cho các tỉnh, thành phố lân cận, nhất là các tỉnh biên giới khi có yêu cầu. Lưu ý:

- Nâng cao năng lực cách ly tập trung trên địa bàn; rà soát, chuẩn bị sn sàng các cơ sở cách ly do quân đội quản lý và các cơ sở cách ly dân sự, bảo đảm tiếp nhận cách ly số lượng lớn. Tiếp tục thực hiện nghiêm ngặt, chặt chẽ việc quản lý các cơ sở cách ly và theo dõi y tế sau cách ly tập trung, không đlây chéo trong khu cách ly và lây nhiễm ra cộng đồng.

- Nâng cao năng lực xét nghiệm, nht là xét nghiệm nhanh.

- Nâng cao năng lực điều trị trên địa bàn.

Năm là, khn trương thực hiện việc tiêm vc xin, trước hết cho các đối tượng ưu tiên theo đúng Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ. Lãnh đạo Thành phố phải gương mẫu, đi đầu trong việc tiêm vắc xin phòng dịch.

Sáu là, tăng cường sàng lọc, giám sát nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi nhiễm, có nguy cơ cao nhiễm bệnh trên địa bàn.

Bảy là, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về hạn chế các sự kiện tập trung đông người. Trường hợp cần thiết phải tổ chức thì cơ quan tổ chức phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

6. Giao Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Thành phố trong quản lý, kiểm soát nhập cảnh. Bộ Công an chỉ đạo lực lượng công an địa phương tăng cường rà soát, nắm địa bàn, phối hợp tốt với T phòng chng dịch cộng đồng ở cơ sở nhằm phát hiện kịp thời các trường hợp nhập cảnh trái phép trên địa bàn.

7. Giao Bộ Y tế tiếp tục theo dõi, bám sát tình hình phòng, chng dịch trên địa bàn Thành phố, kịp thời tháo gvướng mắc trong triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về chuyên môn y tế và hỗ trợ Thành phố khi cần thiết.

Văn phòng Chính phủ thông báo đỦy ban nhân dân Thành phố HChí Minh và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (đ b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Các Bộ:
QP, CA, YT;
- Các Thành viên Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19;
- Thành ủy, UBND TP. Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguy
n S Hiệp, Cao Huy; các Vụ: TH, TKBT, QHĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Cao Huy