Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 560/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại-Chi nhánh tại Hải Phòng tại thông báo số 301/TB1-CNHP ngày 29/10/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Thực phẩm chức năng Pure White W dạng lỏng, công dụng làm đẹp da, bổ sung dưỡng chất ngăn lão hóa và sáng da, nhãn hiệu nhà sản xuất Shiseido (Nhật Bản), đóng gói 50ml/lọ, 10 lọ/hộp, 30 hộp/carton. Hàng mới 100% (Mục 3).

2. Đơn vị xuất khẩu: Công ty TNHH thương mại XNK Nga Thủy; Địa chỉ: 147 Văn Cao, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng; Mã số thuế: 0201298153.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10055643770/A11 ngày 17/9/2015 tại Chi cục Hải quan CK Cảng Hải Phòng KV I- Cục Hải quan TP Hải Phòng.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phẩm thực phẩm chức năng có chứa chiết xuất từ thực vật, đường, vitamin C, hương liệu..., không có ga, dùng ngay không cần pha loãng, đóng gói 50ml/lọ.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm thực phẩm chức năng có chứa chiết xuất từ thực vật, đường, vitamin C, hương liệu..., không có ga, dùng ngay không cần pha loãng, đóng gói 50ml/lọ.

Thuộc nhóm 22.02 “Nước, k cả nước khoáng và nước có ga, đã pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác hay hương liệu và đồ uống không chứa cồn khác, không bao gồm nước quả ép hoặc nước rau ép thuộc nhóm 20.09”, phân nhóm 2202.90 “- Loại khác”, mã số 2202.90.30 “- - Đồ uống không có ga khác dùng ngay được không cần pha loãng” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan CK Cảng Hải Phòng KV I (Cục Hải quan TP Hải Phòng);
- Công ty TNHH thương mại XNK Nga Thủy (Đ/c: 147 Văn Cao, Phương Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hiền (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn
Dương Thái