Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TRONG ĐỢT KIỂM TRA, CHỈ ĐẠO KHẮC PHỤC HẬU QUẢ ĐỢT RÉT ĐẬM, RÉT HẠI TẠI TỈNH LÀO CAI

Ngày 28 tháng 01 năm 2016, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc đã đi kiểm tra, làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Lào Cai về tình hình khắc phục hậu quả đợt rét đậm, rét hại vừa qua tại tỉnh Lào Cai; cùng tham gia đoàn có đồng chí Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai, đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài chính, Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi đi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về tình hình và công tác khắc phục hậu quả đợt rét đậm, rét hại, các đề xuất, kiến nghị của Tỉnh; ý kiến các Bộ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kết luận, chỉ đạo như sau:

1. Trong các ngày từ 22 đến 27 tháng 01 năm 2016 do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh tăng cường liên tục, tại các tỉnh Bắc Bộ đã xảy ra rét đậm, rét hại kéo dài, nhiều nơi ở vùng núi cao, trong đó có tỉnh Lào Cai nhiệt độ đã xuống mức dưới 0 độ (Sa Pa xuống mức -4,3 độ). Đây là đợt rét hại kỷ lục, nặng nề nhất trong 40 năm qua. Tại các huyện vùng cao của tỉnh Lào Cai đã xảy ra băng giá, mưa tuyết ảnh hưởng đến đời sống của bà con, gây thiệt hại nặng nề đối với sản xuất, nhất là thiệt hại về gia súc, gia cầm, thủy sản, hoa màu.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng chia sẻ những vất vả, khó khăn, mất mát của đồng bào trong đợt rét đậm, rét hại vừa qua; biểu dương và đánh giá cao Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, các Bộ, ngành, cơ quan liên quan đã chủ động, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân triển khai công tác phòng, chống rét đậm, rét hại có hiệu quả, góp phần bảo đảm an toàn cho người, giảm thiểu thiệt hại về gia súc, hoa màu, thủy sản nuôi và đảm bảo an toàn giao thông trong những ngày băng giá, mưa tuyết.

2. Thời gian tới, chuẩn bị Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016, có thể tiếp tục xảy ra các đợt rét đậm, rét hại. Yêu cầu các Bộ, ngành và chính quyền các cấp ở địa phương khẩn trương hỗ trợ nhân dân nhanh chóng khôi phục lại sản xuất bình thường và đón Tết an toàn; đồng thời tiếp tục hướng dẫn người dân triển khai các biện pháp phòng, chống rét, cụ thể:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và các địa phương phía Bắc chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, tổng hợp tình hình thiệt hại do đợt rét đậm, rét hại vừa qua trên địa bàn, chủ động tạm ứng ngân sách địa phương để kịp thời hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất, khôi phục đàn gia súc và sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại, đảm bảo cuộc sống bình thường của người dân. Rà soát các hộ thiếu đói, tập trung lo Tết cho nhân dân, không được để người dân bị đói, không để thiếu các loại hàng hóa thiết yếu; đảm bảo an ninh, an toàn trước, trong và sau Tết.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương tổng hợp tình hình thiệt hại, đề xuất kiến nghị của các địa phương, phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất hỗ trợ các địa phương (trong đó có tỉnh Lào Cai) sớm khắc phục hậu quả đợt rét đậm, rét hại; chủ động ban hành hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp cụ thể chống rét cho gia súc, gia cầm, thủy sản nuôi khi có rét đậm, rét hại; phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Bắc nghiên cứu, đề xuất các chính sách mới để phát triển chăn nuôi ở vùng Tây Bắc nói chung, trong đó có tỉnh Lào Cai; đồng thời phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan triển khai các cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020 (theo Nghị đinh số 75/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2015) vào cuộc sống để góp phần nâng cao đời sống người dân.

- Bộ Y tế hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống rét, bảo đảm sức khỏe, tránh nguy cơ nhiễm độc khí khi đốt than, củi để sưởi; chỉ đạo lực lượng y tế tuyến cơ sở bảo đảm cơ số thuốc chữa bệnh cần thiết, tổ chức khám chữa bệnh cho bà con.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục rà soát, tổng hợp tình hình thiếu đói ở các địa phương, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ gạo cứu đói, bảo đảm không để người dân nào bị thiếu đói, nhất là đối với các hộ nghèo, hộ chính sách.

- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội và các ngân hàng thương mại khác chủ động triển khai các chính sách hỗ trợ người dân bị thiệt hại như hoãn, giãn nợ, tiếp tục cho vay để khôi phục sản xuất.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia tiếp tục theo dõi, dự báo, cung cấp kịp thời thông tin về tình hình thời tiết, rét đậm, rét hại để các địa phương và nhân dân biết, chủ động phòng, tránh.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ban Chỉ đạo TW về phòng chống thiên tai;
- Ban Chỉ đạo Tây Bắc;
- Các Bộ: NN&PTNT, Y tế, LĐ-TB&XH, TN&MT, KH&ĐT, TC;
- Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN;
- Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh Lào Cai;
- VPCP: BTCN. các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: TH, KTTH, V.III, KGVX;
- Lưu: VT, KTN (3). Tuynh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục