Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 285/TB-UBND

Hải Phòng, ngày 17 tháng 8 năm 2020

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NGUYỄN XUÂN BÌNH TẠI BUỔI KIỂM TRA CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI CÁC BẾN TÀU, BẾN XE, SÂN BAY

Ngày 11/8/2020, đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các bến tàu, bến xe, sân bay. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, Công an thành phố; lãnh đạo: Cảng vụ Hàng không miền Bắc tại sân bay Cát Bi, Ga Hải Phòng, Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi, Công ty Cổ phần Bến xe Hải Phòng.

Sau khi kiểm tra hiện trường, nghe báo cáo của các ngành, đơn vị liên quan, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Bình kết luận:

1. Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng còn lớn. Qua kiểm tra tại Ga Hải Phòng, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, Bến xe Cầu Rào cho thấy các đơn vị đều thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Trung ương và thành phố, yêu cầu của ngành và hướng dẫn của cơ quan y tế: Đã thực hiện tốt công tác kiểm soát y tế khách đến, khách đi, đảm bảo khử trùng phương tiện, thiết bị, nhà ga, bến tàu; đảm bảo lưu hồ sơ hành khách để truy vết, liên lạc nếu cần thiết, thực hiện các biện pháp giãn cách phòng lây nhiễm, các yêu cầu bắt buộc về khẩu trang y tế đối với hành khách...

2. Để đảm bảo tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị nhà ga, sân bay, bến xe, bến tàu tiếp tục thực hiện tốt, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch; thường xuyên tiêu độc khử trùng, đảm bảo kiểm soát y tế, khai báo y tế, giãn cách... theo yêu cầu đối với hành khách và cán bộ, nhân viên của nhà ga, của ngành đường sắt, các tổ bay, lái xe và phụ xe; có kế hoạch ứng phó nếu xảy ra tình huống đột xuất, cấp bách; chủ động cập nhật, liên hệ, báo cáo, phối hợp với các cơ quan chức năng trong phòng và chống dịch.

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố thông báo để các ngành, địa phương, đơn vị liên quan thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thành phần dự họp;
- TTTU (để b/c);
- CT, PCT TT Nguyễn Xuân Bình;
- CVP UBND TP;
- Các Phòng: XDGT&CT, VX;
- CV: GT;
- Lưu: VT.

TL. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHÁNH VĂN PHÒNG
Phạm Hưng Hùng

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Thông báo 285/TB-UBND năm 2020 về kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Bình tại buổi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các bến tàu, bến xe, sân bay do thành phố Hải Phòng ban hành

  • Số hiệu: 285/TB-UBND
  • Loại văn bản: Thông báo
  • Ngày ban hành: 17/08/2020
  • Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng
  • Người ký: Phạm Hưng Hùng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 17/08/2020
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản