Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2020

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ VỀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ PHỤC VỤ TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ 2020

Ngày 20 tháng 01 năm 2020, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Công Thương, Tài chính, Y tế, Công an, Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe các Bộ, cơ quan báo cáo, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đánh giá cao các bộ, cơ quan, địa phương đã nghiêm túc, tích cực thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, của Thủ tướng Chính phủ trong việc chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Nhân dân đón Tết trong không khí đầm ấm, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Hoạt động chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách tại các địa phương được quan tâm, chăm sóc với nhiều hình thức đa dạng; hàng hóa Tết phong phú, bảo đảm chất lượng, giá cả ổn định; thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác các chủ trương chính sách, quy định về sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hóa, thị trường, nguồn cung, giá cả hàng hóa phục vụ người dân trong dịp Tết; công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, an toàn thực phẩm được chú trọng; chủ quyền đất nước được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Thời gian đến Tết Nguyên đán đã cận kề, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Các Bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, quán triệt và tổ chức triển khai nghiêm túc, có chiều sâu các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Ban Bí thư về tổ chức Tết năm 2020, Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán 2020 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán.

2. Bộ Tài chính chủ động kiểm tra, nắm tình hình thực hiện công tác quản lý và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Chỉ đạo các đơn vị bố trí đủ nguồn lực tài chính để xử lý, giải quyết kịp thời mọi yêu cầu của doanh nghiệp liên quan đến thanh toán, giải ngân vốn trước Tết Nguyên đán.

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động có các phương án phòng, chống thiên tai, dịch bệnh đối với cây trồng, vật nuôi, bảo đảm ổn định sản xuất; xây dựng kế hoạch cụ thể để phòng chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn; có kế hoạch tái đàn lợn phù hợp, đặc biệt không để thiếu thịt lợn sau Tết gây tăng giá, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.

4. Bộ Công Thương theo dõi sát diễn biến thị trường hàng hóa, dịch vụ; phối hợp với Bộ Tài chính trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; giữ ổn định thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

5. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo dõi sát tình hình, tiếp tục có giải pháp điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, hiệu quả. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng bảo đảm việc cung ứng dịch vụ thanh toán điện tử, thanh toán thẻ trên hệ thống ATM/POS ổn định, an toàn, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thanh toán cao vào dịp cuối năm.

6. Bộ Giao thông vận tải phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh vận tải; bảo đảm thuận tiện trong việc đi lại, không để bất cứ người dân nào phải ở lại bến tàu, bến xe không kịp về quê đón Tết; xử lý nghiêm hành vi vi phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán.

7. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường thanh tra, kiểm tra việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, đặc biệt là kiểm soát hoạt động lễ hội sau Tết; phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực.

8. Bộ Y tế tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona gây ra; tổ chức thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm, bảo đảm an toàn cho người sử dụng trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

9. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan chủ động nắm tình hình trả lương, thưởng của các đơn vị, doanh nghiệp, không để xảy ra tình trạng nợ lương, thưởng ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong dịp Tết Nguyên đán; có phương án phù hợp để thu hút lao động sau kỳ nghỉ Tết, nhất là tại các khu công nghiệp, không để xảy ra tình trạng bỏ việc, thiếu lao động, làm gián đoạn hoạt động sản xuất, kinh doanh.

10. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tiếp tục nắm tình hình, chủ động có các biện pháp xử lý tình huống, ngăn chặn mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để bị động, bất ngờ; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nhất là vi phạm về sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông; đẩy mạnh công tác phòng, chống cháy, nổ. Đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, nhất là các băng nhóm tội phạm hình sự, buôn bán ma túy, tín dụng đen.

11. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phản ánh kịp thời không khí vui xuân, đón Tết của nhân dân trên mọi miền của đất nước.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TTg CP, các PTTg;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN: Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, Các Vụ: NN, CN, KGVX, NC, V.I, ĐMDN, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Mai Thị Thu Vân