Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 149/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2020

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH SÓC TRĂNG VỀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2019 VÀ QUÝ I NĂM 2020

Ngày 25 tháng 3 năm 2020 tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc trực tuyến với lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và quý I năm 2020. Cùng dự buổi làm việc với Thủ tướng có đồng chí Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Sau khi nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, quý I năm 2020 và một số đề xuất, kiến nghị của Tỉnh; phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và ý kiến của lãnh đạo các Bộ, cơ quan, Thủ tướng Chính phủ kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Sóc Trăng có vị trí quan trọng trong vùng duyên hải phía đông vùng Đồng bằng sông Cửu Long, những năm qua, kinh tế - xã hội của Tỉnh có nhiều điểm sáng, có bước phát triển vượt bậc, nhất là năm 2019, Tỉnh đạt và vượt cả 20/20 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, trong đó tăng trưởng kinh tế trên địa bàn (GRDP) đạt 7,3% (cao nhất kể từ năm 2015), thu nhập bình quân đầu người đạt 46 triệu đồng/năm. Quý I năm 2020, trong điều kiện khó khăn chung, sản xuất công nghiệp và thương mại, dịch vụ đều có bước tăng trưởng khá so với bình quân chung cả nước, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 5,1% so cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 5,21%; xuất khẩu tăng hơn 12%. Sóc Trăng là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu, hạn hán và xâm nhập mặn, trong sản xuất nông nghiệp Tỉnh đã tích cực, chủ động xuống giống sớm, giảm tối đa thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn gây ra, năng suất bình quân đạt 6,32 tấn/ha, sản lượng đạt hơn 1 triệu tấn, là một trong 5 tỉnh có năng suất lúa cao nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long, có giống gạo ST25 đạt giải gạo ngon nhất thế giới.

Tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, mạnh mẽ, quyết liệt, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chỉ thị, Công điện và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành về phòng, chống dịch COVID-19, thành lập 23 đội phản ứng nhanh, chuẩn bị các cơ sở cách ly tập trung và thực hiện tốt công tác cách ly theo đúng quy định, đến nay chưa ghi nhận ca dương tính với vi-rút SARS-COV-2.

Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục đào tạo, lao động và các vấn đề xã hội có nhiều tiến bộ, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,97%; an sinh xã hội, chính sách đối với người có công với cách mạng được thực hiện kịp thời, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 98%; quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; công tác dân tộc, tôn giáo được quan tâm thực hiện; cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử có nhiều cố gắng.

Thay mặt Chính phủ, đánh giá cao, biểu dương nỗ lực, đoàn kết và những thành tựu quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Sóc Trăng đạt được trong những năm qua, góp phần vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội chung của cả nước. Bên cạnh việc phát huy những điểm mạnh, thành tựu, Tỉnh cần quan tâm chỉ đạo khắc phục bất cập, khó khăn trong một số lĩnh vực như: Tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng phát triển, giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, phát triển doanh nghiệp còn khó khăn, kết cấu hạ tầng giao thông còn bất cập, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, đặc biệt là hộ nghèo người dân tộc Khmer còn ở mức cao.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI

Nhất trí với báo cáo của Tỉnh và phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, lưu ý một số trọng tâm công việc sau:

1. Sóc Trăng cần tiếp tục huy động sử dụng tốt mọi nguồn lực, chủ động, tích cực, tập trung cao độ triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 và Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020. Tiếp tục thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, quyết tâm giành “thắng lợi kép” trong phát triển kinh tế - xã hội, thích ứng biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phòng, chống dịch COVID-19, phấn đấu đến năm 2025, Sóc Trăng phải là một tỉnh phát triển khá của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

2. Theo dõi sát, thông tin nhanh chóng, kịp thời tình hình hạn hán, xâm nhập mặn và huy động tốt các nguồn lực, triển khai thực hiện các giải pháp phù hợp với thực tế của địa phương để phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn; chỉ đạo kiên quyết hơn các giải pháp cơ cấu lại ngành nông nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới hình thức tổ chức sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu và phù hợp khả năng bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân.

3. Huy động các nguồn lực cho phát triển kết cấu hạ tầng, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, có tính liên kết vùng trên địa bàn; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phát triển các ngành dịch vụ, phát huy tiềm năng, thế mạnh trong du lịch, nhất là du lịch lễ hội, văn hóa - lịch sử; khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, phấn đấu đến năm 2021 số lượng doanh nghiệp tăng gấp 3 lần lên khoảng 8 nghìn doanh nghiệp.

4. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên mọi lĩnh vực, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp; cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Làm tốt công tác dân tộc, tôn giáo, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

5. Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI và XII gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức và tác phong Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 35- CT/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng bộ tỉnh và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

III. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA TỈNH

1. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và, Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Dân tộc và các Bộ, ngành liên quan khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Thông báo kết luận số 239/TB-VPCP ngày 26 tháng 5 năm 2017, số 355/TB-VPCP ngày 11 tháng 8 năm 2017, số 240/TB-VPCP ngày 11 tháng 7 năm 2018 và số 162/TB-VPCP ngày 24 tháng 4 năm 2019, khẩn trương xử lý, có văn bản trả lời Tỉnh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

2. Về việc bổ sung Cảng biển nước sâu Trần Đề vào Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Quốc gia là Cảng biển đặc biệt: Bộ Giao thông vận tải khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1432/TTg-CN ngày 28 tháng 10 năm 2019, báo cáo cấp có thẩm quyền trong tháng 5 năm 2020.

3. Về việc kéo dài thời gian hưởng ưu đãi giá mua điện đối với các dự án điện gió khu vực bãi bồi ven biển đưa vào vận hành trước ngày 01 tháng 11 năm 2021: Giao Bộ Công Thương khẩn trương tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ, tổng hợp chung kiến nghị của các địa phương, trong đó có tỉnh Sóc Trăng; trên cơ sở đó đề xuất cụ thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 5 năm 2020.

4. Về việc bổ sung quy hoạch đối với một số dự án điện gió trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng: Bộ Công Thương rà soát, tính toán tổng thể các dự án của các địa phương, trong đó có tỉnh Sóc Trăng bảo đảm cơ cấu nguồn điện hợp lý, khả năng truyền tải và thị trường điện lực cạnh tranh, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả diện tích mặt đất và mặt nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

5. Về việc đấu nối nguồn điện gió ngoài khơi vào đường dây 500kV Long Phú - Ô Môn: Tỉnh lập hồ sơ, thuyết minh, đề xuất cụ thể về quy mô, công suất đấu nối, gửi Bộ Công Thương để nghiên cứu, xem xét theo quy định.

6. Về việc điều chỉnh dự án từ “Dự án Nông nghiệp công nghệ cao” thành “Dự án Điện mặt trời kết hợp nông nghiệp” tại Phân trường Thạnh Trị, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng: Giao Bộ Công Thương tiếp tục chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 9945/VPCP-NN ngày 01 tháng 11 năm 2019 và Thông báo số 402/TB-VPCP ngày 22 tháng 11 năm 2019.

7. Về Trung tâm Điện lực Long Phú:

a) Về dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1: Bộ Công Thương khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 27/TB-VPCP ngày 29 tháng 02 năm 2020; các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Ngoại giao; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp khẩn trương có văn bản tham gia ý kiến về phương án tổng thể giải quyết khó khăn, vướng mắc của dự án nêu trên gửi Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định, bảo đảm sớm đưa vào vận hành Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1.

b) Về việc dừng dự án BOT Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 2: Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp khẩn trương có ý kiến bằng văn bản gửi Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4 năm 2020.

c) Về việc chuyển đổi nhiên liệu dự án Nhà máy nhiệt điện Long Phú 3 (từ nhiệt điện than sang điện khí hóa lỏng LNG): Giao Bộ Công Thương hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ, rà soát tổng thể Quy hoạch điện VII, tính toán cơ cấu nguồn điện hợp lý, xem xét, đề xuất phương án phù hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý II năm 2020.

8. Về hỗ trợ đầu tư 07 cống ngăn mặn dọc sông Hậu từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương: Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng và các Bộ, cơ quan liên quan thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 107/TB-VPCP ngày 18 tháng 3 năm 2020.

9. Về hỗ trợ kinh phí từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2019 để đầu tư nâng cấp, mở rộng đường ống cấp nước và trạm cấp nước, tập trung ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô 2019 - 2020 trên địa bàn: Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan thực hiện theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 826/VPCP-KTTH ngày 30 tháng 3 năm 2020, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội.

10. Về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện 04 dự án trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục hướng dẫn Tỉnh thực hiện theo quy định của pháp luật.

Đối với dự án Đầu tư khu đô thị mới Hồ nước Ngọt tại Phường 5 và Phường 6, thành phố Sóc Trăng: Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Tỉnh hoàn thiện hồ sơ, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để chủ trì, phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định hiện hành.

11. Về việc tạm dừng cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Sóc Trăng: Ủng hộ đề xuất của Tỉnh; giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất cụ thể, chặt chẽ, hướng dẫn Tỉnh hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

12. Về đề nghị không thực hiện tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư đối với dự án Bệnh viện Chuyên khoa Sản - Nhi: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xem xét, đề xuất cụ thể, hỗ trợ Tỉnh thực hiện sớm đưa công trình vào vận hành, phát huy hiệu quả công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 4 năm 2020, trong bối cảnh việc này đã kéo dài quá lâu.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan: KHĐT, TC, GTVT, GDĐT, CT, XD, NN&PTNT, TNMT, TP, NG, NHNN, UBDT, TTCP, Ủy ban QLVNN tại DN;
- Tổ trưởng Tổ tư vấn của TTgCP;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Sóc Trăng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý, Thư ký của Thủ tướng, Trợ lý, Thư ký các Phó TTgCP, các Vụ: CN, KTTH, NN, KGVX, ĐMDN, V.I, TH, TKBT; Cục KSTTHC; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHĐP (3b) S.Tùng.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng