Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Thay đổi giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy của cơ sở chữa bệnh của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương của các đoàn thể, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội thành lập - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Thông tin thủ tục hành chính Thay đổi giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy của cơ sở chữa bệnh của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương của các đoàn thể, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội thành lập - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Số hồ sơ: B-BLD-010175-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực: Phòng chống tệ nạn xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội -Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý khám, chữa bệnh - Bộ Y tế
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng