Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Thành lập trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở- TP Hồ Chí Minh

Thông tin thủ tục hành chính Thành lập trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở- TP Hồ Chí Minh

Số hồ sơ: T-HCM-BS38
Cơ quan hành chính: TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận - huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các phòng chuyên môn của quận - huyện có liên quan
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo quận (huyện)
Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập đối với trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng