Thủ tục hành chính: Thành lập trường trung cấp nghề công lập thuộc Thành phố - Hà Nội

Thông tin thủ tục hành chính Thành lập trường trung cấp nghề công lập thuộc Thành phố - Hà Nội

Số hồ sơ: T-HNO-187325-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực: Dạy nghề
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đào tạo nghề - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên Môi trường
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó: thời gian Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận và thẩm tra sơ bộ hồ sơ thành lập đến khi trình Hội đồng thẩm định: 05 ngày; Thời gian thẩm định của Hội đồng thẩm định: 15 ngày; Thời gian UBND Thành phố xem xét quyết định: 05 ngày)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định thành lập trường trung cấp nghề công lập
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng