Thủ tục hành chính: Thẩm định dự án đầu tư có sử dụng nguồn vốn ODA - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định dự án đầu tư có sử dụng nguồn vốn ODA - Bà Rịa - Vũng Tàu

Số hồ sơ: T-VTB-114148-TT
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Văn bản đề nghị cấp phép thăm dò, khai quật khảo cổ của tổ chức phối hợp khai quật khẩn cấp (nếu có)
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các Sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đối với các dự án hỗ trợ kỹ thuật)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng