Thủ tục hành chính: Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch - Cà Mau

Thông tin thủ tục hành chính Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch - Cà Mau

Số hồ sơ: T-CMU-BS521
Cơ quan hành chính: Cà Mau
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng tư pháp cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng tư pháp cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp
Thời hạn giải quyết: Thời hạn thực hiện yêu cầu chứng thực phải được bảo đảm ngay trong ngày cơ quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Hợp đồng, giao được sửa lỗi kỹ thuật
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng