Thủ tục hành chính: Sáp nhập, chia tách trường mầm non, nhà trẻ tư thục - Hà Nội

Thông tin thủ tục hành chính Sáp nhập, chia tách trường mầm non, nhà trẻ tư thục - Hà Nội

Số hồ sơ: T-HNO-099526-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Quận, huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng giáo dục và đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Nội vụ; Ủy ban nhân dân phường ( nơi có trường xin phép thành lập)
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận một cửa của quận, huyện
Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ: Bộ phận một cửa: 02 ngày; nhận hồ sơ: 01 ngày: trả hồ sơ: 01 ngày; Phòng giáo dục và đào tạo Quận, huyện và các phòng ban liên quan: 20 ngày; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Quận phê duyệt: 01 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng