Hệ thống pháp luật

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 31 NGÀY 19 THÁNG 3 NĂM 1947

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ

Chiểu Sắc lệnh số 131 ngày 20-7-1946 tổ chức tư pháp, công an,

Chiểu đề nghị của các Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp,

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất

Điều thứ 3 Sắc lệnh kể trên nay sửa đổi lại như sau:

"Điều thứ 3 mới: Tư pháp công an gồm có những phụ trách Tư pháp công an và những uỷ viên Tư pháp công an.

"Phụ trách Tư pháp công an là Dự thẩm, Biện lý, Phó Biện lý.

"Uỷ viên tư pháp công an là:

a) Về bên Toà án: Thẩm phán sơ cấp

b) Về bên Công an : Chủ sự phòng Chính trị và Tư pháp, Trưởng ty Công an tỉnh, Trưởng ban Chính trị tư pháp, trật tự, công an tỉnh, quân trưởng, trưởng ban ở các quận thuộc thành phố Hà Nội, quận trưởng ở các tỉnh và những Phó chủ sự, Phó trưởng ban nếu có đặt.

c) (Không thay đổi)

Điều thứ 2

Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tư pháp chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Sắc lệnh số 31 về việc tổ chức tư pháp công an do Chủ tịch Chính phủ ban hành, để sửa đổi Điều 3 Sắc lệnh số 131 ngày 30-7-46 tổ chức tư pháp công an

  • Số hiệu: 31-SL
  • Loại văn bản: Sắc lệnh
  • Ngày ban hành: 19/03/1947
  • Nơi ban hành: Chủ tịch nước
  • Người ký: Hồ Chí Minh
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 03/04/1947
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản