Hệ thống pháp luật

CHÍNH PHỦ LÂM THỜI
---------

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 27

Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 1946

 

SẮC LỆNH

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu chi những Điều 181, 206 và 266 trong Bộ Hình luật Bắc bộ, 283, 309 và 361 trong bộ Hình luật Trung bộ, 296, 304, 341 và 400 trong bộ Hình luật Nam bộ về các tội phạm bắt cóc, tống tiền và ám sát;

Chiểu chi Sắc lệnh ngày 14 tháng 2 năm 1946, tổ chức lại các Toà án quân sự và bãi bỏ sắc lệnh ngày 15 tháng 1 năm 1946 về việc đem truy tố những vụ bắt cóc, tống tiền và ám sát trước Toà án quân sự;

Theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả thuận,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1: Những người phạm tội bắt cóc, tống tiền và ám sát sẽ bị phạt từ 2 năm đến 10 năm tù và có thể bị xử tử.

Điều thứ 2: Những người tòng phạm hoặc oa trữ những tang vật của các tội phạm trên cũng bị phạt như chính phạm.

Điều thứ 3: Những tội phạm kể ở các Điều 1 và 2 trên đây sẽ bị truy tố và xét xử như những trọng tội.

Điều thứ 4: Bộ trưởng Bộ Tư pháp chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Sắc lệnh số 27 về việc truy tố các tội bắt cóc, tống tiền và ám sát do Chủ tịch Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 27
  • Loại văn bản: Sắc lệnh
  • Ngày ban hành: 28/02/1946
  • Nơi ban hành: Chủ tịch nước
  • Người ký: Hồ Chí Minh
  • Ngày công báo: 09/03/1946
  • Số công báo: Số 10
  • Ngày hiệu lực: 15/03/1946
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản