Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

SẮC LỆNH

SẮC LỆNH SỐ SỐ 23 VỀ THÀNH LẬP VIỆT NAM CÔNG AN CÔNG VỤ THUỘC BỘ NỘI VỤ CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 23 NV NGÀY 21 THÁNG 2 NĂM 1946

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả thuận.

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất: Nay hợp các Sở Cảnh sát với các Sở Liêm phóng toàn quốc thành một cơ quan đặt tên là "Việt Nam Công an vụ".

Điều thứ hai: Việt Nam Công an vụ có nhiệm vụ:

1- Tìm kiếm và tập trung các tin tức và tài liệu liên can đến sự an sự an toàn của quốc gia hoặc bề trong hoặc bề ngoài.

2- Đề nghị và thi hành các phương pháp đề phòng những hành động có thể làm rối việc trị an và mật trật tự trong nước, bất cứ sự hoạt động đó là do người Việt Nam hay người nước ngoài quốc.

3- Điều tra về những hành động trái phép nói trên và truy tìm người can phạm để giúp toà án trong sự trừng trị.

Điều thứ ba: Việt Nam Công an vụ sẽ do một ông Giám đốc điều khiển, dưới quyền chỉ huy trực tiếp của Bộ Nội vụ. Ông Giám đốc có thể có một Phó Giám đốc giúp việc. Những chức chánh, phó Giám đốc Việt Nam Công an vụ sẽ do Sắc lệnh của Chủ tịch Chính phủ Việt Nam bổ nhiệm theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Điều thứ tư: Các chi tiết tổ chức những cơ quan công an nhiệm vụ riêng của các cơ quan ấy sẽ do nghị định Bộ trưởng Bộ Nội vụ ấn định sau khi thoả hiệp với Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Điều thứ năm: Các luật lệ cũ trái với Sắc lệnh này đều bãi bỏ.

Điều thứ sáu: Ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ có uỷ nhiệm thi hành Sắc lệnh này.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)