Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 222 NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 1948

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh ngày 5-9-45 cấm nhân dân bán thực phẩm cho địch, cấm liên lạc với địch;

Xét tình thế đặc biệt của sự kháng chiến;

Chiểu đề nghị của ông Bộ trưởng bộ Kinh tế;

Sau khi Hội đồng Chính phủ và Ban thường trực Quốc hội y hiệp;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay cấm chỉ mọi sự buôn bán với địch;

Điều 2

Các sự phạm pháp đối với Sắc lệnh này và những Nghị định thi hành, sẽ bị truy tố trước Toà án Quân sự.

Điều 3

Các ông Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)