Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 163/SL NGÀY 17 THÁNG 11 NĂM 1950

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu quyết nghị của Hội đồng Chính phủ ngày 14-11-1945 thành lập Bộ Canh nông;

Chiểu Sắc lệnh số 144-SL ngày 2-3-1948 cấm việc giết trâu bò trong thời kỳ kháng chiến;

Xét nhu cầu kháng chiến càn bảo vệ trâu bò để dùng vào việc canh nông;

Chiểu đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Canh nông;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Để cho việc chăn nuôi được phát triển hợp lý, lợi cho tăng gia sản xuất và hợp với chính sách tiết kiệm chung, nay hạn chế việc làm thịt trâu bò trong toàn quốc.

Điều 2

Một nghị định Liên Bộ Nội vụ - Tư pháp - Canh nông sẽ ấn định thể lệ cho phép làm thịt trâu bò.

Điều 3

Những người làm thịt trâu bò trái phép sẽ bị phạt tiền 1.000đ đến 10.000đ. Tái phạm sẽ bị phạt tiền gấp đôi và phạt tù từ 1 đến 6 tháng, hoặc một trong hai hình phạt ấy.

Tiền phạt nộp ngân khố quốc gia.

Những tang vật sẽ bị tịch thu và đem bán để sung vào quỹ xã. Một phần năm (1/5) số tiền này sẽ dùng để thưởng cho những người nào đã giúp chính quyền khám phá ra vụ làm thịt trâu bò trái phép.

Điều 4

Sắc lệnh số 144-SL ngày 2 tháng 3 năm 1948 và những thể lệ trái với sắc này đều bãi bỏ.

Điều 5

Các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Canh nông chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)