Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 159/SL NGÀY 17 THÁNG 11 NĂM 1950

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh ngày 10 tháng 10 năm 1945 tạm giữ các luật lệ hiện hành ở Việt Nam để thi hành cho đến khi ban hành những bộ luật mới cho toàn cõi Việt Nam;

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

Chiểu quyết nghị của Hội đồng Chính phủ, sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Các điều khoản về ly hôn nay ấn định như sau:

I- DUYÊN CỚ LY HÔN:

Điều 2: Toà án có thể cho phép vợ hoặc chồng ly hôn trong những trường hợp sau này:

1- Ngoại tình;

2- Một bên can án phát giam;

3- Một bên mắc bệnh điên hoặc một bệnh khó chữa khỏi;

4- Một bên bỏ nhà đi quá hai năm không có duyên cớ chính đáng;

5- Vợ chồng tính tình không được hoặc đối xử với nhau đến nổi không thể sống chung được.

Điều 3: Vợ chồng có thể xin thuận tình ly hôn.

II- THỦ TỤC LY HÔN:

Điều 4: Khi xử việc ly hôn, toà án áp dụng thủ tục tố tụng thường như xử các việc hộ khác.

Tuy nhiên, trong trường hợp hai vợ chồng thuận tình xin ly hôn, nếu toà án nhân dân huyện hay thị xã hoà giải không thành, và nếu sau đó một tháng hai vợ chồng vẫn giữ ý kiến xin ly hôn, thì toà án nhân dân huyện hay thị xã sẽ chính thức công nhận sự ly hôn.

Điều 5: Nếu người vợ có thai thì vợ hay chồng có thể xin toà hoãn đến sau kỳ sinh nở mới xử việc ly hôn.

III- HIỆU LỰC CỦA VIỆC LY HÔN:

Điều 6: Toà án sẽ căn cứ vào quyền lợi của các con vị thành niên để ấn định việc trông nom, nuôi nấng và dạy dỗ chúng.

Hai vợ chồng đã ly hôn phải cùng chịu phí tổn về việc nuôi dạy con, mỗi người tuỳ theo khả năng của mình.

Điều 7: Trong trường hợp xét xử một bên có lỗi thì toà án có thể bắt bên đó bồi thường phí tổn cho bên kia.

Điều 8: Những điều khoản trái với sắc lệnh này đều bãi bỏ.

Điều 9: Bộ trưởng Bộ Tư pháp chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)