Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: KHÔNG SỐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 1978 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÁT HÀNH CÁC LOẠI GIẤY BẠC VÀ TIỀN KIM KHÍ MỚI THỐNG NHẤT LƯU HÀNH TRONG CẢ NƯỚC

 

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

 

Căn cứ Quyết định của Hội đồng Chính phủ về việc phát hành tiền Ngân hàng mới, thu đổi tiền Ngân hàng cũ ở hai miền, thống nhất tiền tệ trong cả nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành các loại giấy bạc 1 đồng, 5 đồng, 10 đồng, 20 đồng, 50 đồng và tiền kim khí 1 hào, 2 hào, 5 hào, với những đặc điểm như sau:

Giấy bạc 1 đồng: kích thước 58x116mm (ly).

Mặt trước: khung trang trí màu nâu non, nền giữa màu hồng nhạt, hai bên màu vàng nhạt, có nhiều hình vân nổi, ở giữa có hình Quốc huy.

Mặt sau: khung trang trí màu nâu non, nền màu vàng đất, ở giữa có hình nhà máy điện.

Giấy bạc 5 đồng: kích thước 62x124mm (ly).

Mặt trước: khung trang trí màu sám sẫm, nền màu hồng tím có nhiều hình nổi hoa sen cách điệu, ở giữa có hình Quốc huy.

Mặt sau: khung trang trí màu xanh rêu, nền màu vàng nhạt, ở giữa có hình hoạt động ngư nghiệp.

Giấy bạc 10 đồng: kích thước 66x132mm (ly).

Mặt trước: khung trang trí màu tím, nền giữa màu nâu nhạt, hai bên xanh nhạt, ở giữa có hình Quốc huy.

Mặt sau: khung trang trí màu tím, nền màu vàng nhạt, ở giữa có hình hoạt động lâm nghiệp.

Giấy bạc 20 đồng: kích thước 70x140mm (ly).

Giấy trắng có dây an toàn ở bên phải hình Quốc huy.

Mặt trước: khung trang trí màu xanh đậm, nền hai bên màu hồng, giữa màu nõn chuối, có hình nổi số 20, bên phải có hình Chủ tịch Hồ Chí Minh trông nghiêng, bên trái có hình Quốc huy.

Mặt sau: khung trang trí màu xanh đậm, nền hai bên màu hồng nhạt, giữa màu nõn chuối, có hình thủy lợi đập sông Đáy.

Giấy bạc 50 đồng: kích thước 75x150mm (ly).

Giấy trắng có dây an toàn ở bên phải hình Quốc huy.

Mặt trước: khung trang trí màu cánh sen đậm, nền hai bên màu lơ nhạt, giữa màu hồng, có hình nổi Sao 5 cánh; bên phải có hình Chủ tịch Hồ Chí Minh trông thẳng màu cánh sen đậm, bên trái có hình Quốc huy.

Mặt sau: khung trang trí màu cánh sen đậm, nền hai bên màu xanh nhạt, giữa màu hồng, ở giữa có hình hoạt động khai thác than đá lộ thiên.

Tiền kim khí 1 hào, 2 hào, 5 hào:

Đặc điểm chung: hợp kim nhôm màu trắng.

Mặt trước có chữ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vòng quanh đồng tiền, ở giữa có số 1 và chữ Hào, số 2 và chữ Hào, số 5 và chữ Hào.

Mặt sau có hình Quốc huy.

Đặc điểm riêng:

Tiền 1 hào: đường kính 19mm (ly), cạnh trơn.

Tiền 2 hào: đường kính 21,6mm (ly), cạnh dập răng cưa.

Tiền 5 hào: đường kính 23mm (ly), cạnh dập răng cưa.

Bất cứ người nào, tổ chức nào có âm mưu và hành động làm giả hoặc phá hoại các loại giấy bạc và tiền kim khí do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành đều bị trừng trị theo pháp luật Nhà nước.

 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG  NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
Trần Dương