Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 78/2004/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC: PHÊ DUYỆT QUI HOẠCH CHI TIẾT KHU NHÀ Ở VÀ KHU PHỤ TRỢ CỤM CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM HAPRO, TỶ LỆ 1/2000 TẠI CÁC XÃ: LỆ CHI,  KIM SƠN - HUYỆN GIA LÂM - HÀ NỘI

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
Căn cứ Pháp lệnh Thủ đô Hà nội;
Căn cứ nghị định số 91/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý quy hoạch đô thị;
Căn cứ Quyết định số 108/1998/QĐ -TTg ngày 20/6/1998 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 322/BXD - ĐT ngày 28/12/1993 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc ban hành quy định lập các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị.
Căn cứ Quyết định số: 74/1999/QĐ-UB ngày 01/09/1999 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết huyện Gia Lâm (phần quy hoạch Sử dụng đất và Giao thông)
Xét đề nghị của Sở Quy hoạch Kiến trúc tại tờ trình Số:   952/2004/QHKT-TTr ngày 12 tháng 5 năm 2004,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu nhà ở và khu phụ trợ Cụm Công nghiệp Thực phẩm HAPRO, tỷ lệ 1/2000 tại các Xã Lệ Chi và Kim Sơn, Huyện Gia Lâm, do Công ty Tư vấn  và Thiết kế Xây dựng Hà Nội lập và hoàn thành tháng 5/2004, với những nội dung chính sau đây:

1 - Vị trí, ranh giới và quy mô:

1.1- Vị trí:

Khu nhà ở và khu phụ trợ Cụm Công nghiệp Thực phẩm HAPRO thuộc địa giới hành chính các Xã: Lệ Chi, Kim Sơn - Huyện Gia Lâm - Hà Nội.

1.2-Ranh giới:

+ Phía Bắc giáp cánh đồng Xã Lệ Chi, phía Tây Bắc giáp mương Bắc Hải (đường vành đai 4 dự kiến).

+ Phía Nam giáp đường 181.

+ Phía Đông giáp Khu công nghiệp HAPRO (đã được phê duyệt).

+ Phía Tây giáp cánh đồng Xã Kim Sơn.

1.3-Quy mô:

- Tổng diện tích khu đất quy hoạch : 352.405 m2.

Trong đó :

+ Đất thuộc Công ty sản xuất dịch vụ và xuất nhập khẩu Nam Hà Nội đang quản lý là: 327.678 m2.

+ Đất ngoài quản lý của Công ty là: 24.727 m2.

- Dân số trong khu ở khoảng 4000 người.

2 - Mục tiêu:

+ Xây dựng khu nhà ở và dịch vụ tổng hợp, đào tạo, sản xuất...có hạ tầng xã hội và  hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, có điều kiện làm việc và chất lượng khu ở cao, nhằm thu hút các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, người lao động của khu vực. Đồng thời tạo thêm quỹ nhà, các dịch vụ công cộng phục vụ tái định cư di dân giải phóng mặt bằng và nhu cầu ở mới cho cán bộ công nhân viên làm việc tại các khu công nghiệp ở phía Đông Bắc huyện Gia Lâm và nhân dân trong vùng.  

+ Làm cơ sở pháp lý để quản lý quy hoạch, tổ chức cải tạo chỉnh trang khu nhà ở hiện có, xây dựng khu tái định cư, tạo cảnh quan đô thị tại phía Bắc tuyến đường 181 và tuyến đường vành đai 4, khớp nối hạ tầng kỹ thuật với Cụm công nghiệp thực phẩm đang triển khai xây dựng.  

3 - Nội dung quy hoạch chi tiết:

3.1. Quy hoạch sử dụng đất:

Tổng diện tích khu đất quy hoạch : 352 405 m2

Bao gồm :

+ Đất mở đường 181 (tạm giao quản lý) : 8.779 m2

+ Đất đường khu vực : 14.734 m2

+ Đất đường thành phố (vành đai 4) và mương Bắc Hải: 48.505 m2

- Diện tích mương Bắc Hưng Hải : 9.449 m2

- Diện tích đất đường vành đai 4 : 39.056 m2

+ Diện tích đất cây xanh cách ly : 19.048 m2

+ Khu chức năng (gồm 2 khu) : 261.339 m2

- Khu phụ trợ : 139.716 m2

- Khu nhà ở : 121.623 m2

Trong đó :

Khu phụ trợ: có diện tích: 139.716 m2 (100%) gồm các chức năng sau:

- Đất công trình hỗn hợp :

21037m2

(15,06%)

(Phục vụ cho khu vực)

- Đất trường dạy nghề :

17483m2

(12,51%)

(874 chỗ học)

- Đất cây xanh vui chơi giải trí :

36560m2

(26,17%)

 

- Đất giao thông :

17668m2

(12,65%)

 (Mặt cắt ngang từ 17.5m đến 30m)

- Đất công trình hạ tầng kỹ thuật:

2519m2

(1,80%)

(Trạm cấp nước sạch)

- Đất các xưởng thực nghiệm :

29041m2

(20,79%)

 

- Đất khu chuẩn bị giống :

5769m2

(4,12%)

 

- Đất khu Vườn ươm chế biến

 và đóng gói bao bì Hà Nội :

 

9639m2

 

(6,90%)

 

Khu nhà ở: Có diện tích: 121.623 m2 (100%) gồm các chức năng:

- Đất công trình văn hoá, y tế :

1048 m2

(0,86%)

 

- Đất cây xanh TDTT :

5760 m2

(4,74%)

 

- Đất giao thông :

 + Đất đường : 15146 m2

 + Đất bãi đỗ xe : 2810 m2

17956 m2

(14,76%)

 

- Đất nhà trẻ, mẫu giáo :

7959 m2

(6,54%)

 

- Đất trường học (TH, THCS) :

13266 m2

(10,91%)

 

- Đất ở :

75634 m2

(62,19%)

 

+ Đất di dân tái định cư giải phóng mặt bằng ven đường 181và khu tập thể (trong khu công nghiệp thực phẩm) : 16600 m2

+ Đất ở xây mới: : 59034 m2.

3.2 Tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc:

- Quy hoạch khu nhà ở và khu phụ trợ Cụm công nghiệp thực phẩm HAPRO xây dựng với kiến trúc hiện đại, có tầng cao trung bình 2 – 3 tầng để hài hoà với cảnh quan khu vực trung tâm dịch vụ nông nghiệp cụm các xã (Kim Sơn, Lệ Chi, Dương Quang).

- Khu nhà ở với quy mô là một đơn vị ở, trung tâm là các công trình công cộng như: nhà trẻ, trường học, cây xanh thể dục thể thao... có chiều cao từ 1 đến 2 tầng, tạo không gian thoáng. Phía đường 181, đường vành đai 4 bố trí công trình nhà ở kết hợp dịch vụ công cộng cao 5 tầng, tạo diện mạo cho khu vực.

- Bố trí khu công viên cây xanh vui chơi giải trí trong khu phụ trợ, phục vụ sinh hoạt của cụm công nghiệp thực phẩm HAPRO và cụm xã.

3.3 Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

a. Quy hoạch giao thông :

* Mạng lưới đường :

+ Đường 181 là đường giao thông đối ngoại của khu vực có mặt cắt ngang B=30m.

+ Đường vành đai 4 được dự kiến hành lang dự trữ khoảng từ 100 đến 105 m.

+ Phải dành đủ diện tích dự trữ cho dự án khu vực nút giao thông khác cốt giữa đường 181 và đường vành đai 4. Qui mô đường vành đai 4, đường 181 và nút giao thông này sẽ thực hiện theo dự án riêng. Giao thông liên hệ giữa khu nhà ở và khu phụ trợ sẽ điều chỉnh khi đường vành đai 4 và nút giao thông nêu trên được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư xây dựng.

+ Các tuyến đường trong khu nhà ở và khu phụ trợ :

- Đường nhánh có mặt cắt 17,5m trục giao thông chính liên hệ giữa khu phụ trợ và khu nhà ở.

- Các đường nhánh có mặt cắt từ 15,5m; 13,5m; có lòng đường rộng 5,5m-7,5m vỉa hè rộng tối thiểu 2,5 m.

- Bãi đỗ xe (P1, P2,P3, P4) của khu ở và khu phụ trợ bố trí tại khu công cộng, trung tâm khu ở và khu phụ trợ, tạo thuận lợi cho sử dụng.

b. Quy hoạch san nền thoát nước mưa:

+ Cao độ nền không chế từ 6,25m đến 6,65 m, dốc dần về phía mương Bắc Hải.

+ Các tuyến cống thoát nước chính có đường kính D=1000mm đến 1500mm được bố trí dọc theo trục đường chính trong khu nhà ở và khu phụ trợ theo hướng Đông - Tây để thoát ra mương Bắc Hải.

+ Các tuyến cống nhánh D=600mm đến 800mm bố trí dọc theo trục đường nội bộ trong khu ở và phụ trợ theo hướng Bắc - Nam được đấu nối vào tuyến cống chính.

c. Quy hoạch thoát nước thải và vệ  sinh môi trường:

- Nước thải của từng công trình trong từng ô đất được dẫn vào hệ thống cống chính có đường kính 300-600mm, dẫn đến Trạm xử lý nước thải (vị trí trạm nằm trong khu hạ tầng kỹ thuật của Cụm công nghiệp thực phẩm HAPRO ở phía bắc khu quy hoạch).

- Rác thải trong khu nhà ở được thu gom vào nơi quy định (các bể rác, thùng chứa rác được bố trí theo khoảng cách hợp lý), sau đó được vận chuyển đến khu xử lý rác thải của thành phố.

- Đối với các khu phụ trợ, rác thải được thu gom theo quy định của rác thải trong Cụm công nghiệp thực phẩm và hợp đồng với Công ty môi trường để vận chuyển đến khu xử lý rác của Thành phố.

d. Quy hoạch cấp nước:

- Nguồn cấp nước cho khu nhà ở và khu phụ trợ cụm công nghiệp thực phẩm HAPRO được lấy từ trạm bơm hiện có (công suất Q=400m3/ngđ), phải được nâng công suất lên tối thiểu Q=2000m3/ngđ để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của khu vực.

- Mạng lưới đường ống truyền dẫn có đường kính F=250 - 100. Các  ống phân phối bố trí ngầm dọc theo trục đường nội bộ, cấp nước đến từng ô đất.

- Cấp nước chữa cháy lấy từ mạng cấp nước sinh hoạt, các họng cứu hoả được bố trí dọc theo các tuyến đường phân khu vực, đường nhánh với khoảng cách theo quy định. Ngoài ra, đối với khu công nghiệp phải có các bể ngầm chứa nước dự trữ cho cứu hoả.

e. Quy hoạch cấp điện:

- Nguồn điện cấp cho khu quy hoạch được lấy từ tuyến 22KV (ĐDK) từ  khu công nghiệp Phú Thị. Xây dựng tuyến cáp ngầm 22KV dọc theo trục đường nhánh trong khu ở và khu phụ trợ để cấp cho các trạm hạ thế xây dựng trong khu vực.

Điều 2:

- Sở Quy hoạch Kiến trúc căn cứ Quy hoạch chi tiết khu nhà ở và khu phụ trợ cụm công nghiệp thực phẩm HAPRO, tỷ lệ 1/2000 đã được duyệt chịu trách nhiệm kiểm tra xác nhận hồ sơ bản vẽ thiết kế kèm theo trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký Quyết định này; Chủ trì phối hợp với UBND huyện Gia Lâm và chủ đầu tư tổ chức công bố công khai quy hoạch chi tiết được duyệt cho các tổ chức, cơ quan, nhân dân biết và thực hiện; Hướng dẫn Công ty Sản xuất dịch vụ và xuất nhập khẩu Nam Hà Nội  tổ chức lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với khu vực quy hoạch trình các cấp có thẩm quyền xem xét, thẩm định và phê duyệt theo quy định của pháp luật .     

- Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm  chịu trách nghiệm quản lý, kiểm tra, giám sát xây dựng theo quy hoạch và xử lý các trường hợp xây dựng sai quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố , Giám đốc các Sở: Quy hoạch Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên Môi trường và Nhà đất, Xây dựng, Giao thông công chính, Thương mại, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Gia Lâm, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã Lệ Chi, Kim Sơn, Giám đốc Công ty sản xuất, dịch vụ và Xuất nhập khẩu Nam Hà Nội, Thủ trưởng các Ban, Ngành các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀNỘI
CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Nghiên