Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 757/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Theo đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 140/TTr-CP ngày 14/4/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 13 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Thị Ngọc Thịnh

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI NHẬT BẢN ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 757/QĐ-CTN ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch nước)

1.

Hồ Thị Ngọc Thạch, sinh ngày 05/6/1989 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Hiroshima-ken, Shobara-shi, Shouryou-chou, Kamedani 1267-1, Nhật Bản

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 367, tổ 13, ấp 2, xã Long Sơn, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Giới tính: Nữ

2.

Hoàng Thị Hân, sinh ngày 01/10/1981 tại Quảng Nam

Hiện trú tại: Mie-ken, Suzuka-shi, Sakurajima-cho 2-12-9, Nhật Bản

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Chợ Tây Giang, xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Giới tính: Nữ

3.

Trần Ngọc Bích, sinh ngày 10/4/1998 tại Quảng Ngãi

Hiện trú tại: Ehime-ken, Matsuyama-shi, Dogo Midoridai 11-16 Dogo Midoridai haitsu 303, Nhật Bản

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thị trấn Sơn Tịnh, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

Giới tính: Nam

4.

Trương Thị Trang Đài, sinh ngày 07/02/1966 tại Long An

Hiện trú tại: Fukuoka-ken, Miyama-shi, Takata-machi, Kaizu 1022-1, Nhật Bản

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 93A Nguyễn Văn Đậu, phường 5, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

5.

Nguyễn Ngọc Thúy Ái, sinh ngày 23/7/1982 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Kagoshima-ken, Aira-shi, Kamouchou, Kita 1989-11, Nhật Bản.

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: A199 Bis, khu phố 2, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

6.

Thái Minh Châu, sinh ngày 03/8/1969 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Hyogo-ken, Amagasaki-shi, Kuchitanaka 1-26-3, Nhật Bản

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 455 Lê Văn Duyệt, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

7.

Nguyễn Thị Thanh Thúy, sinh ngày 22/10/1969 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Hyogo-ken, Amagasaki-shi, Kuchitanaka 1-26-3, Nhật Bản

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 284 Cống Quỳnh, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

8.

Lê Thị Minh Hồng, sinh ngày 01/3/1980 tại Thừa Thiên Huế

Hiện trú tại: Fukuoka-ken, Tagawa-shi, Oaza Kawamiya 738 banchi 18, Nhật Bản.

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 29/17 Bảo Quốc, phường Đúc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế

Giới tính: Nữ

9.

Lê Quốc Huy, sinh ngày 12/10/1998 tại Nhật Bản

Hiện trú tại: Hyogo-ken, Himeji-shi, Hanada-cho, Chokkushi 418-29, Nhật Bản

Giới tính: Nam

10.

Phạm Thị Ngọc Hằng, sinh ngày 27/6/1985 tại Gia Lai

Hiện trú tại: Aichi-ken, Nagoya-shi, Nishi-ku, Komhara-chou 87-1, Nhật Bản.

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thôn 1, xã Ayun, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai

Giới tính: Nữ

11.

Trương Thị Ánh Loan, sinh ngày 10/9/1967 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Hiroshima-ken, Hiroshima-shi, Nishi-ku, Minami Kanon 2-9-21-205, Nhật Bản.

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 45/6 Quang Trung, tổ 29, phường 10, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

12.

Lê Loan Anh, sinh ngày 12/6/1996 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Hiroshima-ken, Hiroshima-shi, Nishi-ku, Minami Kanon 2-9-21-205, Nhật Bản.

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 45/6 Quang Trung, tổ 29, phường 10, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

13.

Nguyễn Thị Hương, sinh ngày 11/11/1987 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Okinawa-ken, Naha-shi, Nagata 2-10-32 Kasukeso B-301, Nhật Bản.

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Đại Bản, huyện An Dương, Hải Phòng.

Giới tính: Nữ