Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 755/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Theo đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 142/TTr-CP ngày 14/4/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 05 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Na Uy (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Thị Ngọc Thịnh

 

DANH SÁCH

CÁC CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI NA UY ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 755/QĐ-CTN ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch nước)

1.

Lê Hồng Hạnh, sinh ngày 02/3/1985 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Tante Ulrikkes vei 48B, 0984 Oslo

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Thiện Mỹ, huyệnTrà Ôn, tỉnh Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

 

2.

Nguyễn Cẩm Hồng, sinh ngày 13/6/1980 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Fagertun 3A, 1518 Moss

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Minh Đức, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre

Giới tính: Nữ

 

3.

Trần Thị Thúy Hằng, sinh ngày 05/10/1977 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Hafslundtunet 40, 1738 Borgenhaugen, Sarpsborg

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 190 Nguyễn Trường Tộ, phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

4.

Lê Thị Thu Hồng, sinh ngày 02/8/1975 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Nordbyveien 146, 1734 Hafslundsøy

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 225/17 đường Trần Phú, phường 5, TP. Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

5.

Trần Thị Mỹ Hiền, sinh ngày 17/9/1985 tại Ninh Thuận

Hiện trú tại: Gaver Ytteborgsvei 111, 0977 Oslo

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 3 Khu phố 3, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.

Giới tính: Nữ